ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Στόχος του ΔΕΔΔΗΕ είναι η ασφάλεια των δικτύων της Ελλάδας και το έργο εντάσσεται στην έννοια τη λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ. Ο εν λόγω διαγωνισμός πραγματοποιείται ύστερα από αξιολόγηση εκ μέρους του διαχειριστή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπου και αποφασίζεται την εκάστοτε χρονική περίοδο βάσει των αναγκών του δικτύου το χρονικό διάστημα του έργου.

Ο mega-διαγωνισμός 2,9 δισ. ευρώ

Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ προχωράει στη διενέργεια ενός διαγωνισμού που αποτελείται από 37 τμήματα για έργα που θα καλύπτουν όλη τη χώρα και ανέρχονται συνολικά στα 2.9 δισεκατομμύρια ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 2.4 δισ. ευρώ), τα οποία και θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα μέσα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η διάρκεια των έργων στον παρόντα διαγωνισμό έχει οριστεί στους 48 μήνες ύστερα από την ημερομηνία υπογραφής, ενώ ενδέχεται να υπάρξει και παράταση κατά ενάμιση έτος με προαίρεση του ΔΕΔΔΗΕ.

Ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12 Μαΐου του τρέχοντος έτους, ενώ στις 22 του ίδιου μήνα θα αποσφραγιστούν οι προσφορές ώστε να αναδειχθούν οι μειοδότες στα 37 τμήματα. Στο κείμενο της προκήρυξης τονίζεται πως ένας ανάδοχος δεν μπορεί να αναλάβει περισσότερα από 15 έργα.

Η παραπάνω ρήτρα έχει ενταχθεί στο κείμενο του διαγωνισμού με στόχο τη διαφάνεια, την προσκόμιση πλήθους προσφορών και την αποφυγή περιστατικών μονοπωλίου. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, το οποίο θα προσελκύσει τον ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού παικτών της ενεργειακής αρένας.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάδειξη αναδόχων σε για έργα κατασκευής και συντήρησης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο των διοικητικών περιοχών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., και τους Τ.Κ.Σ.Δ./Δ.Π.Α. και Τ.Τ.Ε.Δ./Δ.Π.Ν. του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.).

Τα 300 εκ.€ ορίζονται ως εξής στις περιοχές της Πελοποννήσου:

  • Πάτρα-Αίγιο: 54.5 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 44 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)
  • Κόρινθος-Ναύπλιο: 65.7 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 53 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)
  • Πύργος-Ζάκυνθος-Κεφαλλονιά: 62 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 50 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)
  • Καλαμάτα: 55.8 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 45 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)
  • Τρίπολη-Σπάρτη: 57 εκατ. Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, 46 εκ. Ευρώ ποσό χωρίς ΦΠΑ)


Στα πλάνα του ΥΠΕΝ η άμεση υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτροδότησης

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε πως το ΥΠΕΝ στην πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωσταντίνου Σκρέκα, και του Διευθύνοντα Σύμβουλου του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιου Μάνου, όπου συζητήθηκε το ζήτημα της υπογειοποίησης των καλωδίων ώστε να προστατευτεί ακόμα περισσότερο το δίκτυο στην Αττική και τις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία Μήδεια.

Τα σχετικά έργα αναμένεται να έχουν ξεκινήσει μέχρι τα τέλη του έτους, ενώ το Υπουργός Ενέργεια και Περιβάλλοντος τόνισε πως η χρηματοδότησή τους θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με πηγές του ypodomes.com έχει γίνει ήδη πρόταση από το ΥΠΕΝ προς το Ταμείο Ανάκαμψης για χρηματοδότηση των έργων με 135 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στόχος είναι το ποσό να ανέλθει στα 200 εκ. Ευρώ.