ΣΠΑΡΤΗ. Στη Σπάρτη 14 - 10 - 2018, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εκπροσώπων αυτού στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Με βάση την τηρούμενη κατάσταση ψηφισάντων προσήλθαν και ψήφισαν συνολικά 131 μέλη του Ι.Σ.Λ.

Συνολικά τα ψηφοδέλτια σε κάθε κάλπη είχαν ως εξής:

α/ Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας βρέθηκαν 131 ψηφοδέλτια, από τα οποία 125 έγκυρα, 4 άκυρα και 2 λευκά.

β/ Για την εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας βρέθηκαν 131 ψηφοδέλτια, από τα οποία 117 έγκυρα, 2 άκυρα και 12 λευκά.

γ/ Για την εκλογή Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας
βρέθηκαν 131 ψηφοδέλτια, από τα οποία 119 έγκυρα, 3 άκυρα και 9 λευκά.

δ/ Για την εκλογή Εκπροσώπων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου βρέθηκαν 131
ψηφοδέλτια, από τα οποία 127 έγκυρα, 3 άκυρα και 1 λευκό.

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων που έλαβε κάθε
υποψήφιος εκλέχθηκαν οι παρακάτω:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

9 έδρες για τον συνδυασμό «Πρωτοβουλία για την Υγεία». (96 ψηφοδέλτια)

1. Τσιρώνη Μαρία έλαβε ψήφους 64

2. Αρναούτος Σπύρος έλαβε ψήφους 48

3. Παπάκου Ελένη έλαβε ψήφους 43

4. Σωτηριανάκος Σωτήριος έλαβε ψήφους 43

5. Δρίβα Μεταξία έλαβε ψήφους 40

6. Αράπης Φώτιος έλαβε ψήφους 35

7. Τζουγανάτου Ανδριάννα έλαβε ψήφους 33

8. Στέρπη Παναγιώτα έλαβε ψήφους 31

9. Αναδιώτου Αναστασία έλαβε ψήφους 30

2 έδρες για τον συνδυασμό «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)». (29 ψηφοδέλτια)

1. Βουνάσης Αλέξανδρος έλαβε ψήφους 20

2. Γεωργαράκου Κυριακή έλαβε ψήφους 17

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Γεωργαντάς Παναγιώτης έλαβε ψήφους 90

2. Αραχωβίτη Σταυρούλα έλαβε ψήφους 55

3. Μπακίδης Σοφοκλής έλαβε ψήφους 35

Εκλέγονται άπαντες.

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γούτος Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Μιχαλέτος Ιωάννης

Τακτικά μέλη:

Ανδριόπουλος Παναγιώτης

Ηλιόπουλος Παναγιώτης

Λυκουσάς Παναγιώτης

Μασγανάς Κωνσταντίνος

Ντοροβίτσα Χρύσα

Ρηγάκη Καλλιόπη

Αναπληρωματικά μέλη:

Γλεντζές Βασίλειος

Διονυσοπούλου Μάρθα

Καλαποθάκος Παναγιώτης

Καλκάνη Μαρία

Κουλουβάκος Βασίλειος

Τίνα Λαμπρινή

Εκπρόσωποι Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

2 έδρες για τον συνδυασμό «Πρωτοβουλία για την Υγεία» (78 ψηφοδέλτια)

1. Ντοροβίτσα Χρύσα έλαβε ψήφους 49

2. Τσιρώνη Μαρία έλαβε ψήφους 48

1 έδρα για τον συνδυασμό «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)» (27 ψηφοδέλτια)

1. Γεωργαράκου Κυριακή έλαβε ψήφους 19

1 έδρα για τον μεμονωμένο υποψήφιο Καλογεράκο Νικόλαο (22 ψηφοδέλτια)

1. Καλογεράκος Νικόλαος έλαβε ψήφους 22

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθηκε ομαλά. Αναμένεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων από τον αρμόδιο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας. Μετά την επικύρωση το ΔΣ θα συγκροτηθεί σε σώμα.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της απερχόμενης διοίκησης «η συμμετοχή των μελών στα ψηφοδέλτια και στη διαδικασία των αρχαιρεσιών δείχνει την αγωνία και το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας για τα δρώμενα στο χώρο της Υγείας στον τόπο μας και την υπεράσπιση της Ιατρικής Αξιοπρέπειας. Το απερχόμενο ΔΣ ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν στη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών σε κλίμα ενότητας, επαγγελματικού και επιστημονικού ήθους».