Αγωνία για το 2019.

Κάποιοι λένε ότι θα είναι ένα έτος σκληρό όσο κανένα… Υπολογίζουν ότι σε αυτό θα συσσωρευτεί όλο το έλλειμμα χρημάτων, αντοχής και υπομονής της ελληνικής κοινωνίας.

Άλλοι πάλι λένε ότι βγαίνουμε στις αγορές και ο ήλιος της ευημερίας άρχισε να χαράζει…

Ένα είναι σίγουρο. Ο πολίτης είναι χρεωμένος, εξαντλημένος και απογοητευμένος.

Επίσης σίγουρο είναι ότι το 2019 δεν είναι δίσεκτο έτος.

Τα επόμενα δίσεκτα έτη είναι: 2020, 2024 κ.λ.π.