ΕΛΛΑΔΑ. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιτρέπει στις επιχειρήσεις του κλάδου να αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις για τη βελτίωση της απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους, ενώ ταυτόχρονα τις προετοιμάζει για τις αλλαγές που επιφυλάσσει η τεχνολογική επανάσταση. Παράλληλα, οδηγεί σε αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων και σε πιο αποδοτικές λύσεις για τους καταναλωτές, με ευρύτερες προεκτάσεις στον τομέα της ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Εν μέσω αυτή της τεχνολογικής επανάστασης που συντελείται διεθνώς, η κορυφαία ελληνική εταιρεία ενέργειας HELLENiQ ENERGY πρωτοπορεί και πάλι.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού «VISION 2025» η εταιρεία υλοποιεί τα τελευταία 3 χρόνια ένα φιλόδοξο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου. Το πολυεπίπεδο πρόγραμμα, το οποίο υπερβαίνει σε κόστος τα 50 εκατ. ευρώ, προβλέπει την ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων και την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών στις περισσότερες περιοχές επιχειρηματικής δραστηριότητας της HELLENiQ ENERGY. Το πρόγραμμα εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι αφορούν το Ψηφιακό Διυλιστήριο, τις Ψηφιακές Λειτουργίες σε επίπεδο Ομίλου και, τέλος, την ψηφιοποίηση στη λιανική εμπορία και το δίκτυο των πρατηρίων.

Οι άλλοι δύο σημαντικοί πυλώνες του προγράμματος σχετίζονται με την αυτοματοποίηση και την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων όπως, για παράδειγμα, με τη ψηφιοποίηση των προμηθειών του Ομίλου, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση συνεργατών και πελατών προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες, μεταξύ των οποίων οι ανέπαφες πληρωμές στα πρατήρια της ΕΚΟ και της ΒΡ, αλλά και τα προγράμματα loyalty.

«Ωστόσο, σημαντικός παράγοντας σε ένα τέτοιο σχέδιο είναι και η αλλαγή του τρόπου σκέψης για όλους τους εργαζομένους, αφού ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά την αλλαγή κουλτούρας και όχι απλά τη χρήση νέας τεχνολογίας», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Λεωνίδας Κωβαίος ο οποίος, ως Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της HELLENiQ ENERGY, ηγείται της ομάδας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, το πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει αποφέρει ήδη οικονομικό όφελος περίπου 60 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου. Αλλά, ταυτόχρονα, σημαντική είναι και η συνεισφορά του προγράμματος στην ασφάλεια των εργαζομένων, στη διαχείριση κινδύνων, στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς και στη δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας και καινοτομίας συνολικά εντός της επιχείρησης. Το πρόγραμμα εξελίσσεται σταδιακά, με τα αποτελέσματα από την πρώτη φάση να χαρακτηρίζονται ως εντυπωσιακά. Έως την εκπνοή του 2025 θα υλοποιηθεί το δεύτερο στάδιο του προγράμματος, που περιλαμβάνει άλλες 70 ψηφιακές πρωτοβουλίες, με οφέλη που υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσουν τα 100 εκατ. ευρώ, συνολικά.

Η σημασία της τεχνητής νοημοσύνης

Πολύ μεγάλη σημασία έχει και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αφού δημιουργεί μια νέα δυναμική για τον πρωτοπόρο Όμιλο Ενέργειας της χώρας, του οποίου η παρουσία εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει πληθώρα δεδομένων προς εκμετάλλευση για τη δημιουργία επιτυχημένων πρωτοβουλιών με χρήση AI. Για τον συγκεκριμένο λόγο, παρακολουθείται στενά η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης στο ταξίδι ωρίμανσης, από προηγμένα συστήματα Data Analytics και Machine Learning έως και πρόσφατα το GenerativeAI. Μικρά αλλά σταθερά βήματα γίνονται και στο GenAI, ακολουθώντας μια στρατηγική που αναπτύσσεται στη βάση τριών πυλώνων:

  • Ως εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Αξιοποιώντας AI λειτουργικότητα σε έτοιμες λύσεις – όπως για παράδειγμα η SAP.
  • Αναπτύσσοντας εξειδικευμένες επιχειρηματικές λύσεις.

Μάλιστα, στο άμεσο μέλλον η χρήση GenAI αναμένεται να αξιοποιηθεί από τον Όμιλο προκειμένου να δημιουργήσει «έξυπνους βοηθούς» για τους εργαζόμενους στο πεδίο, για εύκολη και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία στον τομέα συντήρησης εξοπλισμού. Στο κέντρο του όλου προγράμματος βρίσκεται ο εργαζόμενος της HELLENiQ ENERGY. Η εκπαίδευση σε θέματα χρήσης της τεχνολογίας είναι συνεχής και, για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε η Digital Academy. Ένα κέντρο εκπαίδευσης με έμφαση το reskilling και το upskilling, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη στελεχιακού δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες. Έμφαση δίνεται και στην προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών της αγοράς, αλλά και στον επαναπατρισμό έμπειρου και ικανού προσωπικού από το εξωτερικό. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει η HELLENiQ ENERGY, με νέες γνώσεις, δεξιότητες και σύγχρονες πρακτικές λειτουργίας.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις