ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου κ. Γιάννης Παναρίτης ενημερώνει τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για το αίτημα των Σωματείων Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Πελοποννήσου σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης για την ένταξη στη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,

Η Πρόσκληση για τη δράση 3.a.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» χαιρετήθηκε απ’ όλους μας με μεγάλη ανακούφιση διότι οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Θα πρέπει να δούμε, όμως, με προσοχή τις τυχόν εξαιρέσεις και προβλήματα που προκύπτουν όπως για παράδειγμα το θέμα των Σχολών Οδηγών-ΚΕΘΕΥΟ, το οποίο σας τέθηκε από τα σωματεία τους. Τα Επιμελητήρια στηρίζουμε το δίκαιο αίτημα αυτών των επιχειρήσεων διότι, παρόλο που οι ΚΑΔ που τις αφορούν συγκαταλέγονται στην προκήρυξη και σε αυτές που έχουν πληγεί, δεν δύναται να βαθμολογηθούν επαρκώς προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα ένταξής στην δράση, αφενός μεν λόγω της αποχής - απεργίας των Υπαλλήλων Εξεταστών επί έναν ολόκληρο χρόνο (από 10/2018 έως 10/2019) αφετέρου δε λόγω της αδυναμίας του Υπουργείου Μεταφορών στην εφαρμογή επιμέρους άρθρων του 4599/2019. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι σχολές δεν πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών, λόγω αναγκαστικής αδράνειας. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια στο κριτήριο 3 της Προκήρυξης ο Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 (Α) προς το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β), να μηδενίζεται για όσες επιχειρήσεις είχαν έστω και 1 € εισόδημα το επίμαχο διάστημα του 2020 με συνέπεια οι επιχειρήσεις αυτές να μην μπορούν να ανταγωνιστούν διαγωνιστικά τις υπόλοιπες συμμετοχές και ως εκ τούτου υπάρχουν μηδενικές πιθανότητες ένταξής τους στη δράση.

κ. Περιφερειάρχη,

Παρακαλούμε όπως μελετηθεί η τροποποίηση του προγράμματος για τους ΚΑΔ των Σχολών Οδηγών, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα ένταξής τους. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποστεί συνεχόμενη ζημία λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισαν το 2018 και 2019 και στη συνέχεια λόγω της πανδημίας. Για το λόγω αυτό στηρίζουμε θερμά το αίτημά τους για ανεύρεση λύσης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας».