ΚΑΔ

Οικονομία

Νέο ΚΑΔ και παράταση στο Πρόγραμμα ενίσχυσης μμε στην καινοτομία και τα νέα προϊόντα

Παράταση και τροποποίηση της δράσης 3.a.2.2 «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»
04 Δεκεμβρίου 2020 17:42