Από το ΥΠΕΝ στον ΑΔΜΗΕ

ΕΛΛΑΔΑ. Τη μεταφορά πίστωσης ποσού 2.682.955,78 ευρώ στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ ενέκρινε το ΥΠΕΝ, από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2020.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά σε ενδιάμεση πληρωμή του Υποέργου 7 : «Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ – ΤΜΗΜΑ Γ: “Υπόγειες Διασυνδέσεις Κρήτης στα πλαίσια της Διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Φάση Ι)”» του Έργου με τίτλο «Έργo Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ “Φάση Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150 kv ονομαστικής ικανότητας 2 χ 200 ΜVA Κρήτη – Πελοπόννησος”».

Η δαπάνη εμπίπτει στις διατάξεις του άρ.32 του Ν.4314/14 (ΦΕΚ 265/Α').

Ειδήσεις σήμερα:

Με 55 κρούσματα το εκκρεμές της Πελοποννήσου

Ελπίζουν σε άνοδο τιμής στην Κλημεντίνη λόγω εξαγωγών

Αφόρητη η κατάσταση στο Ναύπλιο από την κάπνα