ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Πραγματοποιήθηκε χθες η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΠΕΣΠ), μέσω τηλεδιάσκεψης.
Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ άλλων θεμάτων, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τα λοιπά μέλη του ΠΕΣΠ με ομόφωνη απόφασή τους, στο πλαίσιο της συμφωνίας της εκ περιτροπής Προεδρίας, έκαναν αποδεκτή την παραίτηση του Προέδρου του ΠΕΣΠ κ. Ιωάννη Παναρίτη με την ολοκλήρωση θητείας ενός έτους και ανέδειξαν, ομόφωνα, ως Πρόεδρο ΠΕΣΠ τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας κ. Παναγιώτη Πιτσάκη.
Θέσεις Αντιπροέδρων κατέλαβαν οι Πρόεδροι των υπολοίπων Επιμελητηρίων, βάσει του αριθμού μελών του κάθε Επιμελητηρίου, ως εξής:

Α’ Αντιπρόεδρος: κ. Βαγγέλης Ξυγκώρος - Επιμελητήριο Μεσσηνίας
Β’ Αντιπρόεδρος: κ. Φώτης Δαμούλος - Επιμελητήριο Αργολίδας
Γ’ Αντιπρόεδρος: κ. Γιάννης Τρουπής - Επιμελητήριο Αρκαδίας
Δ’ Αντιπρόεδρος: κ. Ιωάννης Παναρίτης – Επιμελητήριο Λακωνίας


Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Ιωάννης Παναρίτης, έκανε τον απολογισμό δράσης του ΠΕΣΠ υπό την Προεδρία του Επιμελητηρίου Λακωνίας (συνημμένο αρχείο) και ευχαρίστησε θερμά όλους τους Προέδρους και εκπροσώπους των Επιμελητηρίων για την άριστη συνεργασία υπό την Προεδρεία του, καθώς και το προσωπικό του Επιμελητηρίου Λακωνίας που ακούραστα στήριξε με τη δουλειά του τον θεσμό. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ΠΕΣΠ θα συνεχίσει το σοβαρό έργο της διεκδίκησης κοινών αιτημάτων προς την Πολιτεία και την Περιφέρεια για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και την οικονομική ανάπτυξη της Πελοποννήσου, με το ίδιο κλίμα συνεργασίας, με βάση τις αρχές της ισονομίας & ισοτιμίας και με την απόλυτη στήριξη όλων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΣΠ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
➢ Έγγραφα ΠΕΣΠ:
✓ 23/03/2020: Έγγραφο προς τον Περιφερειάρχη με το οποίο ζητήσαμε παράταση
της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Πελοπόννησος» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση
ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή
υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου». Στην εν λόγω
πρόσκληση υποβάλλαμε πρόταση με επικεφαλής το Επιμελητήριο Αρκαδίας.
Αναμένεται η αξιολόγηση.
✓ 30/03/2020: Έγγραφο προς τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς Οικονομικών,
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με κοινοποίηση
στους Βουλευτές και τον Περιφερειάρχη με προτάσεις για μέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων.
✓ 19/05/2020: Έγγραφο στον Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων με
κοινοποίηση στους Βουλευτές για την αποζημίωση των Κέντρων Εκπαίδευσης
Voucher.
✓ 15/07/2020: Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση στον κ.
Απόστολο Βεσυρόπουλο Υφυπουργό Οικονομικών για να δοθεί παράταση στην
απόσυρση και αναβάθμιση των φορολογικών ταμειακών μηχανών και μηχανισμών
έως την 31/12/2020 και για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας του My DΑΤΑ, να
υπάρξει παράταση των προθεσμιών κατά ένα (1) έτος.
✓ 16/07/2020: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
✓ 05/08/2020: Σε συνεργασία με το Παράρτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου
αποστείλαμε έγγραφο στον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Οικονομικών με
κοινοποίηση στους βουλευτές μας και το Οικονομικό Επιμελητήριο και τα
παραρτήματά του για τα προβλήματα της χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στο
πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων στήριξης.
✓ 26/08/2020 ΚΑΙ 29/09/2020: Επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών με
κοινοποίηση στους βουλευτές για να δοθεί παράταση στις δηλώσεις των
τετραγωνικών στους Δήμους.
✓ 29/09/2020: Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση στους
βουλευτές για να δοθεί παράταση στο πρόγραμμα Γέφυρα.
✓ 29/09/2020: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό με κοιν/στη στον Υπουργό
Οικονομικών, Υπουργό Εργασίας και τους βουλευτές για την τροποποίηση της ΚΥΑ
(Αρ. 34341/5991), σχετικά με τις πληρωμές του 4 & 12%, λόγω παραγραφής των
οφειλών του ΟΑΕΔ προς αυτές.
✓ 26/10/2020: Έγγραφο προς τον κ. Περιφερειάρχη και τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου με το οποίο δηλώνεται η στήριξη της «Δημιουργίας δομών
υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου (Τρίπολη, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Κόρινθο και Σπάρτη)»
(Πρόσκληση ΠΕΛ 95).
✓ 26/10/2020: Έγγραφο προς τον Περιφερειάρχη για να δοθεί παράταση στην
ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «Δημιουργία θερμοκοιτίδων νέων
επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
✓ 27/10/2020: Αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με κοινοποίηση
στον κ. Περιφερειάρχη και τους βουλευτές για αποδοχή ενστάσεων και διορθώσεων
υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα Leader Βόρειας
Πελοποννήσου.
2
✓ 06/11/2020: Κατάθεση προτάσεων προς τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς
Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων με κοινοποίηση στους Βουλευτές
σχετικά με τα μέτρα στήριξης και τη λειτουργία της αγοράς μετά την ανακοίνωση
του 2ου lockdown.
✓ 09/11/2020: Αίτημα στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργός Οικονομικών, τον
Υπουργό και υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κοινοποίηση στους
Βουλευτές για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού στον οποίο υπόκειται
το λιανεμπόριο λόγω της πώλησης από τα πολυκαταστήματα (εκτός από τρόφιμα)
και ειδών ένδυσης, σπιτιού και ηλεκτρικών συσκευών κ.α την ίδια στιγμή που οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κλειστές με κρατική εντολή.
✓ 13/11/2020: Αίτημα στον Υπουργό Οικονομικών για αναστολή εφαρμογής του
Ν 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» (πτωχευτικός
κώδικας).
✓ 16/11/2020: Αίτημα στον Υπουργό Οικονομικών με κοινοποίηση στους
Βουλευτές για μείωση των Τελών Κυκλοφορίας για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών
οχημάτων των οποίων οι επιχειρήσεις είναι κλειστές με κρατική εντολή, καθώς και
για μια γενναία παράταση στην καταβολή όλων των Τελών Κυκλοφορίας αφού λόγω
του lock down όλα τα οχήματα είναι μερικώς ή εντελώς ακινητοποιημένα.
✓ 23/11/2020: Σε συνεργασία με το Παράρτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου
πρόταση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Οικονομικών με
κοινοποίηση στους Βουλευτές και στο Οικονομικό Επιμελητήριο για τη δημιουργία
ειδικού λογαριασμού εξόφλησης των επιταγών.
✓ 27/11/2020: Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για αναδρομική παράταση στην εγγραφή αγροτών στο Μητρώο προκειμένου να
ενταχθούν στο μέτρο 21.
✓ 16/12/2020: Επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
Παράταση της άδειας εξουσιοδότησης στους Σταθμούς Τεχνικής Επιθεώρησης
Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων.
✓ 22/12/2020: Επιστολή προς την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού με προτάσεις
για το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το
2021.
Φυσικό αέριο:
✓ 06/04/2020: Έγγραφο προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Υφυπουργό
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων με κοινοποίηση στη ΡΑΕ, τη ΔΕΔΑ, τον
Περιφερειάρχη και στους Βουλευτές σχετικά με δημοσιεύματα που ανέφεραν την
εξαίρεση από το νέο 5ετές πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ (2020-2024) των οκτώ
πόλεων της Πελοποννήσου (μαζί με δύο της Μακεδονίας), για τις οποίες το
πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρίας προέβλεπε ότι θα τροφοδοτηθούν με φυσικό
αέριο.
✓ 12/05/2020: Επιστολές προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τον
Περιφερειάρχη με τις οποίες ζητούσαμε συνάντηση με θέμα το φυσικό αέριο στην
Πελοπόννησο
12/06/2020: Συνάντηση με Περιφερειάρχη Πελοποννήσου:
Συζητήθηκε το θέμα του φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο, η πορεία της
επιχειρησιακής συμφωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον Ενδιάμεσο
Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), που αφορά στη διαχείριση πόρων 31,17 εκατ.
ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», τα
προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία του Covid 19 στις επιχειρήσεις και τα
μέτρα που έχουν ληφθεί, καθώς και το θέμα των υγειονομικών πρωτοκόλλων που
καλούνταν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις του τουρισμού. Ο Περιφερειάρχης κ.
Παναγιώτης Νίκας διαβεβαίωσε πως η Περιφέρεια θα προβεί σε κάθε δυνατή
3
ενέργεια προκειμένου η συνεργασία με το ΠΕΣΠ να αποδώσει τους αναμενόμενους
καρπούς προς όφελος των επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων. Το ΠΕΣΠ
τόνισε την κοινωνική διάσταση του έργου της επέκτασης του φυσικού αερίου και
την ώθηση που θα δώσει στις τοπικές οικονομίες, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος
τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά και θα πρέπει να γίνει τώρα που η
ΔΕΔΑ έχει ακόμα δημόσιο χαρακτήρα, γιατί εάν ιδιωτικοποιηθεί, με την προτίμηση
των ιδιωτών σε κάποιες πόλεις-φιλέτα, θα οδηγηθούμε σε νομούς δύο ταχυτήτων.
Επισημάναμε πως είναι απαραίτητη η επικοινωνία και η συνεργασία της
Περιφέρειας με τα Επιμελητήρια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη
στήριξη των επιχειρήσεων ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο, με τον κ.
Περιφερειάρχη να δεσμεύεται στην αναβάθμιση της σχέσης της Περιφέρειας με τα
Επιμελητήρια.
18/06/2020: Συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Γεράσιμο Θωμά.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αρμοδιότητας του υφυπουργού που αφορούν
στην Περιφέρεια, όπως τον σχεδιασμό για την έλευση του φυσικού αερίου και τις
προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων έργων ΑΠΕ στην Πελοπόννησο, καθώς και
θέματα γενικού ενδιαφέροντος όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, η λειτουργία
των πυρηνελουργείων κ.α. Τονίστηκε από όλους ότι το σημαντικό είναι οι τοπικές
κοινωνίες να έχουν επιλογές και να μπορούν να διαλέξουν την καλύτερη λύση
ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ο υφυπουργός τόνισε ότι η Πολιτεία θα δημιουργήσει
όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου
στην Πελοπόννησο, εφόσον υπάρξει η χρηματοδότηση των 20 εκατ. ευρώ από το
τρέχον ΕΣΠΑ, για τα οποία δεσμεύτηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, με
οποιαδήποτε μορφή κι αν λειτουργεί η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής
Αερίου (ΔΕΔΑ) (δημόσια ή ιδιωτική). Τότε, το Σεπτέμβριο μπορεί η ΔΕΔΑ να
επανέλθει με νέο αναθεωρημένο πρόγραμμα όπου θα προβλέπεται και η
Πελοπόννησος. Υπογράμμισε ότι σε κάθε περίπτωση προαπαιτούμενο για τη
δημιουργία δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο είναι να
δημιουργηθούν οι απαραίτητοι σταθμοί εξόδου από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού
Αερίου, κάτι που εξετάζει αυτή τη στιγμή ο Διαχειριστής του Συστήματος, ΔΕΣΦΑ.
Ενημέρωσε για τον κορεσμό του δικτύου της Πελοποννήσου, εκτιμώντας ότι θα
λυθεί το θέμα το αμέσως επόμενο διάστημα με την ολοκλήρωση της Γραμμής
Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης 400 kV Μεγαλόπολη-Πάτρα-Αχελώος.
✓ 19/06/2020: Έγγραφο στον Περιφερειάρχη και τονίσαμε το προαπαιτούμενο της
χρηματοδότησης των 20 εκατ. ευρώ της Περιφέρειας Πελοποννήσου από το τρέχον
ΕΣΠΑ, με οποιαδήποτε μορφή κι αν λειτουργεί η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων
Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) (δημόσια ή ιδιωτική). Θίξαμε το ζήτημα της απόφασης
187/01-06-2020 του Πε.Συ. Πελοποννήσου όπου τίθεται ρητώς το θέμα της
ανάθεσης του έργου στη δημόσια ΔΕΔΑ ή σε άλλο δημόσιο φορέα και θέσαμε το
ερώτημα εάν η δέσμευσης της Περιφέρειας για την εν λόγω χρηματοδότηση δύναται
να ισχύσει εάν η ΔΕΔΑ ιδιωτικοποιηθεί ή η κυβέρνηση αναθέσει το έργο σε ιδιώτη.
Έγγραφα για δράσεις ενίσχυσης/Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα:
✓ 19/05/2020: Επιστολή στον Περιφερειάρχη, ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου και
Διαχειριστική για τις Απαραίτητες προϋποθέσεις Αναμενόμενων Δράσεων Ιδιωτικών
Επενδύσεων ΠΕΠ Πελοποννήσου στο πλαίσιο δημιουργίας αντίμετρων της κρίσης.
✓ 17/06/2020: Επιστολή στον Περιφερειάρχη, ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου και
Διαχειριστική για διευκρινίσεις εάν οι προτεινόμενες περικοπές προϋπολογισμού
χρηματοδοτικών Αξόνων Προτεραιότητας, στο πλαίσιο της προτεινόμενης 4ης
Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 - 2020»,
επηρεάζουν αρνητικά τους προϋπολογισμούς των αναμενόμενων χρηματοδοτήσεων
επιχειρήσεων.
4
✓ 28/07/2020: Επιστολή στον Περιφερειάρχη, ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου και
Διαχειριστική για «Προτάσεις βελτιστοποίησης Δράσης ΤΠΕ & Αναμενόμενων
Δράσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων ΠΕΠ Πελοποννήσου»
✓ 11/08/2020: Έγγραφο προς τον Περιφερειάρχη, ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου και
Διαχειριστική με προτάσεις για τις δράσεις 3.a.2.2. και 3.a.2.3.
✓ 15/09/2020: Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη για ανεύρεση επιπλέον πόρων
ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα μέτρα ανάσχεσης της
πανδημίας.
✓ 07/10/2020: Έγγραφο προς την ΕΥΔΕΠ για τροποποίηση της προκήρυξης για
τη δράσης 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» ώστε
να μπορούν να ενταχθούν και οι οντότητες των οποίων η διαχειριστική χρήση 2019
λήγει την 30 Ιουνίου 2020.
✓ 08/10/2020: Έγγραφο προς τον Περιφερειάρχη και την ΕΥΔΕΠ για
τροποποίηση της προκήρυξης για της δράσης 3.a.4 ως προς τα κριτήρια ώστε να
μπορούν να αξιολογηθούν και οι Σχολές οδηγών οι οποίες δεν δύνανται να
βαθμολογηθούν επαρκώς για λόγους που δεν ευθύνονταν.
✓ 29/12/2020: Επανήλθαμε στο θέμα των σχολών οδηγών με νέο έγγραφο προς
τον Περιφερειάρχη και την ΕΥΔΕΠ με το οποίο προτείναμε την έκδοση νέας
Πρόσκλησης κεφαλαίου κίνησης με άλλο θεσμικό πλαίσιο κρατικών Ενισχύσεων
προκειμένου να ενταχθούν οι ΚΑΔ των Σχολών Οδηγών, που αποδεδειγμένα ενώ
έχουν υποστεί συνεχόμενη ζημία λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισαν το
2018 και 2019 και στη συνέχεια λόγω της πανδημίας, δεν κατάφεραν να
ανταγωνιστούν διαγωνιστικά τις υπόλοιπες συμμετοχές για λόγους για τους οποίους
δεν ευθύνονται και τυχόν άλλες επιχειρήσεις που ενώ έχουν πληγεί από την
πανδημία δεν εντάχθηκαν στη δράση 3.a.4.
✓ 19/01/2021: Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη και τον Πρόεδρο του
Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με κοινοποίηση στον Πρόεδρο της
Διαχειριστικής για την ανεύρεση κονδυλίων για έκδοση νέας Προσκλησης της
Περιφέρειας για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής.
✓ 19/01/2021: Επιστολή στον Περιφερειάρχη, ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου και
Διαχειριστική για παράταση της Δράσης 3.a.2.2 «Ενίσχυση της
Ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου (λόγω της πληθώρας
των επιχειρήσεων και του φόρου εργασίας μελετητικών γραφείων, μηχανικών και
λογιστών.
✓ 21/01/2021: Επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων και τον Ειδικό
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ με κοινοποίηση στους
Βουλευτές και Επιμελητήρια με παρατηρήσεις επί της προδημοσίευσης της Δράσης
e-λιανικό. (ένταξη και άλλων ΚΑΔ και θέματα εξόφλησης)
12/06/2020: Σύσκεψη ΠΕΣΠ με φορείς:
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 η 5η συνεδρίαση του
Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (ΠΕΣΠ) στα γραφεία
του Επιμελητηρίου Λακωνίας στο Γύθειο με τη συμμετοχή όλων των Επιμελητηρίων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μετά το πέρας της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κ. Θοδωρή Βερούτη, την Περιφερειακή
Σύμβουλο Λακωνίας, κα Μαργαρίτα Σπυριδάκου, τον Πρόεδρο του 11ου
Παραρτήματος ΝΑ Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτη
Κρητικό και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Στη
σύσκεψη συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο θέμα του φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο
και διαμορφώθηκαν κοινές θέσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την
επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και
5
για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες έθεσαν τις
απόψεις τους για τα θέματα εκφράζοντας και την ικανοποίησή τους από τη
διοργάνωση δεσμευόμενοι ταυτόχρονα τη συνέχιση της συνεργασίας για την
προώθηση κοινών αιτημάτων και τη δρομολόγηση κοινών δράσεων ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας και στήριξης των επιχειρήσεων.
19/11/2020: Σύσκεψη ΠΕΣΠ και του 11ου Περιφερειακού Τμήματος
Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου με τους βουλευτές της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Πελοπόννησο. Τη σύσκεψη αιτήθηκε η
Αξιωματική Αντιπολίτευση. Συζητήθηκαν θέματα επιχειρηματικότητας.
30/12/2020: Τηλεδιάσκεψη ΠΕΣΠ με φορείς:
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Νίκας,
Επιμελητήρια: Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Κωνσταντίνος
Μίχαλος, Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων/μέλη του ΠΕΣΠ: ο Πρόεδρος του ΠΕΣΠ
και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Ιωάννης Παναρίτης, οι Αντιπρόεδροι
ΠΕΣΠ και Προέδροι των Επιμελητηρίων Μεσσηνίας κ. Ευάγγελος Ξυγκώρος,
Κορινθίας κ. Παναγιώτης Πιτσάκης, Αργολίδας κ. Φώτιος Δαμούλος και Αρκαδίας κ.
Ιωάννης Τρουπής και ο Πρόεδρος του 11ου Παραρτήματος ΝΑ Πελοποννήσου του
Οικονομικού Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτης Κρητικός,
Από τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος
Καββαθάς και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας
Ομοσπονδίες: ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου Επιχειρηματικότητας
Πελοποννήσου, ΝΔ Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Γιώργος Βαγενάς
και ο Πρόεδρος Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας κ.
Βασίλης Παγώνης,
Οι Πρόεδροι τοπικών Ομοσπονδιών: Άργους κ. Θεόδωρος Γαβρίλος, ΟΕΒΕ Αργολίδας
κ. Παναγιώτης Μακρής, ΟΕΒΕ Αρκαδίας κ. Τάκης Θεοδωρόπουλος, ΟΕΒΕ Κορινθίας
κ. Αναστάσιος Μποζίκης, ΟΕΒΕ Λακωνίας κ. Σωτήρης Ροϊνός, ΟΕΒΕ Μεσσηνίας κ.
Θεόδωρος Καλογερόπουλος καθώς και Πρόεδροι μεγάλων εμπορικών συλλόγων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Οι Πρόεδροι των Εμπορικών Συλλόγων: Άργους κ. Αντώνης Καλοθέου, Ναυπλίου κ.
Κωνσταντίνος Βερδελής, Τρίπολης κ. Παναγιώτης Μαντάς, Κορίνθου κ. Βασίλης
Γεώργαρης, Σπάρτης κ. Παναγιώτης Φλώρος και Καλαμάτας κα Λίλιαν Ψηλάκη.
Συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας, ανεύρεσης λύσεων ρευστότητας και στήριξης
κυρίως των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, η «συγχώρεση χρέους» ως
απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της οικονομίας, τη σημαντικότητα της
ανεύρεσης περαιτέρω πόρων του ταμείου ανάκαμψης για τη στήριξη των μικρών
επιχειρήσεων, η λειτουργία της αγοράς κατά τις γιορτές και άλλα επί μέρους θέματα
της επιχειρηματικότητας, καθώς και ανταλλάχτηκαν ευχές για τον νέο χρόνο.
Έμφαση δόθηκε στη δημιουργία ενός κοινού μετώπου διεκδίκησης λύσεων με βάση
τα κοινά σοβαρά προβλήματα και κατάθεσης προτάσεων προς την κυβέρνηση για
εφικτές και ρεαλιστικές λύσεις για την αποφυγή του κλεισίματος των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας