ΕΛΛΑΔΑ. Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι το μέτρο της κάλυψης πάγιων δαπανών θα ωφελήσει από 30.000 έως και 50.000 επιχειρήσεις, καλύπτοντας μέρος των απωλειών οι οποίες προκλήθηκαν από τα διαδοχικά lockdown λόγω κορονοϊού.


Όπως αναφέρει το Dnews, η επιλογή του χρόνου έναρξης του μέτρου οφείλεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση εντάσσει το μέτρο στις δράσεις που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια ομαλής μετάβασης στην μετά lockdown εποχή και όχι στα μέτρα στήριξης των κλειστών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή του μέτρου προϋποθέτει οι επιχειρήσεις να έχουν πλήρη εικόνα της ζημιάς που έχουν υποστεί κατά την περίοδο των περιορισμών, προκειμένου αυτή να καλυφθεί.


Το μέτρο που έχει νομοθετηθεί από τον περασμένο Φεβρουάριο προβλέπει την κλιμακωτή επιδότηση με «κουπόνι» των παγίων δαπανών επιχειρήσεων. Με τα πιστωτικά σημειώματα το δημόσιο θα καλύψει με συμψηφισμό μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Αυτό θα γίνει καλύπτοντας τη διαφορά των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων του 2020, με τις ενισχύσεις που έχουν λάβει από το συνολικό πακέτο των ενισχύσεων. Δηλαδή, το Δημόσιο θα καλύψει τη ζημιά που προκλήθηκε στις επιχειρήσεις από τους περιορισμούς.Τα κριτήρια για την επιδότηση

Για να λάβουν την επιδότηση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

  • Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.
  • Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
  • Να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.
  • Να παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.
  • Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Οι επιχειρήσεις θα λάβουν «κουπόνι» το οποίο θα αντιστοιχεί στο σύνολο των παγίων δαπανών της επιχείρησης μέσα στο 2020 που δεν καλύφθηκαν από τις ενισχύσεις που δόθηκαν μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών.
  • Να έχουν λάβει ενισχύσεις από τους τρείς πρώτους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής και δικαιούνται «κούρεμα» 50% στο ποσό των κρατικών δανείων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα λάβουν πιστωτικό κουπόνι για συμψηφισμό με κάθε μορφής νέα φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση, αξίας ίσης με το 35% των ενισχύσεων που έχουν λάβει από τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας.

Ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται ως πάγιες

Το σύστημα θα αναγνωρίζει ως πάγιες δαπάνες, αυτές που το 2020 κατέβαλε η επιχείρηση για παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα. Δηλαδή οι δαπάνες που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3.


Το ποσοστό της ενίσχυσης θα προσδιοριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος ύψους 500 εκ. ευρώ και θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%.


Το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019. Σε απόλυτα ποσά το ύψος της επιδότησης δεν θα ξεπερνά το 1,5 εκ. ευρώ. Επίσης οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.