ΕΛΛΑΔΑ. Ποιες είναι οι πληρωμές φόρων και οι υποβολές δηλώσεων, αιτήσεων, δικαιολογητικών και παραστατικών που πρέπει να ολοκληρώσουν οι φορολογούμενοι πριν την εκπνοή του έτους.

Εκπνέει στο τέλος του μήνα η προθεσμία για πληρωμές φόρων και υποβολή δηλώσεων, παραστατικών και δικαιολογητικών στην εφορία για φορολογούμενους και επιχειρήσεις οι οποίοι μέσα στις επόμενες οκτώ ημέρες θα πρέπει να σπεύσουν να τακτοποιήσουν τις φορολογικές εκκρεμότητες για να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καταβολή δόσεων για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, επιστρεπτέα προκαταβολή και ρυθμίσεις, υποβολή φορολογικών δηλώσεων για αναδρομικά και δικαιολογητικών για την επιστρεπτέα προκαταβολή καθώς και διαβιβάσεις στοιχείων και δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, οι τελευταίες υποχρεώσεις του 2022 είναι οι ακόλουθες:

Πληρωμές. Όγδοη δόση ENΦIA, έκτη δόση φόρου εισοδήματος και επιστρεπτέας προκαταβολής και δόση ή δόσεις οφειλών που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση

Φορολογικές δηλώσεις

 • Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι με βάση ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών της ΑΑΔΕ εισέπραξαν μέσα στο 2021 αναδρομικά ανεξαρτήτως από το χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά και ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2021. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2019 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2020. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2023
 • Φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβιώσεως ή αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δηλώσεις θα υποβληθούν έως το τέλος του 2022.
 • Μέχρι τέλος του έτους πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν χειρόγραφα τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2021. Επίσης όσοι κληρονόμησαν ακίνητα η άλλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν παρέλθει 6 μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση.
 • Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
 • έως τις 31.12.2022 θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2020, για τα οποία δεν προσκομίστηκαν τα σχετικά δικαιολογητικά έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021
 • έως τις 30.12.2022 υποβολή δήλωσης και απόδοση ετήσιου τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για το επόμενο έτος

Αιτήσεις, παραστατικά και δικαιολογητικά: Έως τις 30.12.2022 υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για επίλυση διαφοράς από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία, για υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Σ.τ.Ε. και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

 • έως τις 30.12.2022 υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε., από επιχειρήσεις – δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής,
 • έως τις 30.12.2022 υποβολή αίτησης και σχετικών δικαιολογητικών, για την υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
 • έως τις 30.12.2022 υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου,
 • έως τις 30.12.2022 υποβολή αίτησης χορήγησης αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ υπό προϋποθέσεις σε νομικά πρόσωπα,
 • έως τις 30.12.2022 κατάρτιση φακέλου τεκμηριώσεως τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και η υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου,
 • έως τις 31.12.2022 διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, από τους λήπτες αντικριζόμενων παραστατικών ημεδαπής, σε περιπτώσεις είτε μη τηρήσεως της υποχρεώσεως διαβιβάσεως των οριζόμενων δεδομένων από τους εκδότες, ή διαβιβάσεως αυτών με απόκλιση, δεδομένων εξόδων τιμολογήσεως και εσόδων αυτοτιμολογήσης από τους εκδότες λόγω παραλείψεως διαβιβάσεως από μέρους τους, κ.λπ., για το φορολογικό έτος 2021,
 • έως τις 31.12.2022 διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, εγγραφών τακτοποιήσεως εσόδων και εξόδων, για το φορολογικό έτος 2021,
 • έως τις 31.12.2022 υποβολή αποδείξεων λιανικής πώλησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., από τους πωλητές αγαθών προς μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ της Κοινότητος ταξιδιώτες που αναχωρούν για χώρα εκτός Κοινότητος, από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ, για τα αγαθά που παραδίδονται και μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές και απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. (taxfree),
 • έως τις 31.12.2022 υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις