ΕΛΛΑΔΑ. Τουλάχιστον 15.000 «ραβασάκια» με πρόστιμα και φόρους… από το παρελθόν ετοιμάζεται να στείλει η ΑΑΔΕ σε φορολογούμενους που θα «πιαστούν» να έχουν κρύψει εισοδήματα από την Εφορία ή να μην έχουν τακτοποιήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Πρώτοι στη λίστα βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών του 2017. Πολλοί από τους φορολογούμενους αυτούς έχουν αρχίσει να λαμβάνουν email για πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν.

Ο εντοπισμός τους έγινε μέσω της εφαρμογής του συστήματος TAXISnet όπου καταγράφονται οι εκπρόθεσμα υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων εσόδων και εξόδων, καθώς και οι μη υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων. Τα πρόστιμα ανέρχονται σε 100 ευρώ για όλες τις εκπρόθεσμα υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις, αρχικές ή τροποποιητικές, ή και για όλες τις μη υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις, που αφορούν στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Επισημαίνεται ότι από το φορολογικό έτος 2021 καταργήθηκε η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων εσόδων και εξόδων καθώς τέθηκε σε ισχύ το μέτρο της ηλεκτρονικής υποβολής των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων εσόδων στην πλατφόρμα myDATA που αποτελεί ισχυρό όπλο στα χέρια της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη έκδοσης τιμολογίων ή της έκδοσης πλαστών τιμολογίων ή της έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων ή της έκδοσης ανακριβών τιμολογίων.

Την ίδια ώρα από ελεγκτικό «κόσκινο» περνούν οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Τα σημειώματα με τους φόρους και τα πρόστιμα θα πρέπει να έχουν φθάσει στους φορολογούμενους πριν την εκπνοή του 2023 καθώς σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ το δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη.

Στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

  • Υποθέσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2017 αλλά αφορούν παλαιότερα έτη. Στους φορολογούμενους που θα εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει στη φορολογική τους δήλωση τα αναδρομικά που έχουν εισπράξει, η ΑΑΔΕ θα στείλει «ραβασάκια» με το ποσό το φόρου που έχει προσδιοριστεί από τον φόρο-ελεγκτικό μηχανισμό.
  • Υποθέσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2017 ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών τις γνωστές ΜΥΦ.
  • Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2014, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2020.
  • Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2012 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
  • Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2007, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι οποίες παραγράφονται στη 15ετία.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις