ΑΡΚΑΔΙΑ. Εγκρίθηκε νέα επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Αρκαδία. Συγκεκριμένα, έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων έλαβε το έργο: «Μεμονωμένος Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή Δόριζας, συνολικής ισχύος 250 MW και υποστηρικτικά-συνοδά έργα, της Δ.Ε. Βαλτετσίου, Δήμου Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΚΑΔΙΑ STORAGE Μ.Α.Ε.» Το έργο, αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία Μεμονωμένου Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, που προβλέπεται να εγκατασταθεί σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 112.156,99 m2, εκ των οποίων μόνο στα 31.246,14 m2 προβλέπεται η εγκατάσταση των συσσωρευτών.

Η ταυτότητα του έργου

Συνοπτικά, ο σχεδιασμός του κυρίως έργου και των υποστηρικτικών - συνοδών του έργων, περιλαμβάνει τα εξής:

  • Μεμονωμένο Σταθμό Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 250 MW και ονομαστικής χωρητικότητας 1.000 MWh. Επιπροσθέτως, το ολοκληρωμένο σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με 75 μετατροπείς ΣΡ/ΕΡ, ονομαστικής ισχύος 3,8 MVA έκαστος, η έξοδος των οποίων συνδέεται με ισάριθμους μετασχηματιστές Χαμηλής προς Μέση Τάση (ΧΤ/ΜΤ).
  • Υπόγεια καλώδια Μέσης Τάσης 33 kV και καλώδια σημάτων ελέγχου, συνολικού εκτιμώμενου μήκους 12,5 km, που θα συνδέουν τους 75 αντιστροφείς των συσσωρευτών με τον Υποσταθμό.
  • Νέο Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ 33/150 kV σε έκταση 2.663,61 m2, εντός του γηπέδου εγκατάστασης του Μεμονωμένου Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το κτίριο του Υ/Σ θα έχει συνολικό εμβαδό 777 m2.
  • Έξι (6) εναέρια καλώδια 150 kV έκαστο και συνολικού μήκους, περίπου, 155 m, έκαστο, που θα εκκινούν από τον νέο Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ 33/150 kV και θα καταλήγουν στην υφιστάμενη εναέρια Γραμμή Υ.Τ. 150 kV, η οποία διέρχεται ανατολικά του γηπέδου ανάπτυξης του Μεμονωμένου Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε απόσταση περίπου 30 m.
  • Εργασίες διάνοιξης νέας οδοποιίας, συνολικού μήκους, περίπου, 250 m, εντός του γηπέδου ανάπτυξης του εξεταζόμενου Μεμονωμένου Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η διάνοιξη της νέας οδοποιίας και η υφιστάμενη οδοποιία θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στο γήπεδο ανάπτυξης του Μεμονωμένου Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις