ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οικονομία

Οι βασικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Δεκατρείς είναι οι βασικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που στοχεύει στην  αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων 32 δισ. Ευρώ με έμφαση στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση

26 Μαρτίου 2021 11:41