ΣΠΑΡΤΗ. Το ΔΣ του Ινστιτούτου Σπάρτης ανακοινώνει την συμμετοχή του στον υπό σύσταση διευρυμένο Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου μετά από διαβούλευση κατά την οποία συζητήθηκαν κυρίως θέματα που αφορούν στην σκοπιμότητα ίδρυσης του παμπελοποννησιακού αυτού τουριστικού φορέα και στους καταστατικούς σκοπούς του νέου Οργανισμού.

Πρόκειται για την σύσταση ενός φορέα με σκοπό την μελέτη, προστασία και προαγωγή της θέσης και της συμβολής του τουρισμού στην Οικονομία τόσο της Πελοποννήσου όσο και της Χώρας και με εστίαση στην έρευνα και μελέτη της ιδιαιτερότητας του τουρισμού στην Πελοπόννησο, ιδίως σε σχέση με την προστασία και την ανάδειξη του πολιτιστικού, ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος της Πελοποννήσου.

Βασικοί στόχοι του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου θα είναι κυρίως:

  • η μελέτη της τουριστικής πολιτικής και των τουριστικών εφαρμογών και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την υιοθέτηση μέτρων και κανόνων με στόχο την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου,
  • η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των Μελών του,
  • η ενεργός ανάμειξη του Οργανισμού στον σχεδιασμό της τουριστικής προβολής της Πελοποννήσου και της Χώρας,
  • η παροχή επιστημονικής, οργανωτικής ή διοικητικής στήριξης και βοήθειας που θα αποσκοπεί στην προαγωγή του τουριστικού τομέα και των τουριστικών επιχειρήσεων της Πελοποννήσου,
  • η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για θέματα προβολής και προώθησης των επιμέρους προορισμών της Πελοποννήσου στην εγχώριο και διεθνή τουριστική αγορά,
  • η εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης των επιμέρους προορισμών της Πελοποννήσου
  • η εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία προτύπων για την ανάδειξη της ταυτότητας της Πελοποννήσου
  • η δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι παραπάνω στόχοι και οι επιδιώξεις του υπό σύσταση Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς και τοπικούς θεσμούς και πάντα στα πλαίσια των προτύπων που θεσμοθετούνται από τα κεντρικά τριτοβάθμια όργανα της εκπροσώπησης του Τουρισμού, από το αρμόδιο Υπουργείο και σε συνεργασία με την επιστημονική τεκμηρίωση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που ασχολούνται με τον τομέα του τουρισμού.

Το Ινστιτούτο Σπάρτης επιδιώκει την υποστήριξη κυρίως των δράσεων του πολιτιστικού και φυσιολατρικού τουρισμού, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν και στα αστικά κέντρα και στις ορεινές περιοχές του Ταΰγετου και του Πάρνωνα και να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης δικτύωσης που θα επιτρέψει την διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας στον τουρισμό στην περιοχή της Σπάρτης και της Λακωνίας.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις