ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οικονομία

Μαρινάκος: Ώριμες οι συνθήκες για δημιουργία Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού Πελοποννήσου

Τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού στην Πελοπόννησο, με τη στήριξη του δικτύου των Περιπτέρων Τουριστικής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρότεινε από την Καλαμάτα, ο Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, Κων/νος…
28 Ιανουαρίου 2023 11:22