Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σπάρτης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σπάρτης, στο οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Καθώς βαίνουμε προς το τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο στο ΚΔΒΜ του Δήμου Σπάρτης προβλέπεται να υλοποιηθούν τα κάτωθι προγράμματα:

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 ΩΡΕΣ

3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25ΩΡΕΣ

3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25ΩΡΕΣ

3.8 Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25ΩΡΕΣ

4.9 Ισπανικά για τον Τουρισμό 25ΩΡΕΣ

6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25ΩΡΕΣ

6.11 Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 25ΩΡΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

8.13 Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25ΩΡΕΣ

8.17 Εργαστήρι Μαγειρικής με παραδοσιακές Συνταγές 35ΩΡΕΣ

8.19 Οικιακή Μελισσοκομία 25ΩΡΕΣ

8.30 Ασθένειες και τρόποι αντιμετώπισης στη γεωργία 25ΩΡΕΣ

8.31 Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 25ΩΡΕΣ

8.32 Αρχιτεκτονική κήπων 25ΩΡΕΣ

8.40 Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολίτης: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας 25ΩΡΕΣ

8.56 Χρηματοδοτικά προγράμματα/Εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10ΩΡΕΣ

8.63 Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση 12ΩΡΕΣ

Για τα παραπάνω προγράμματα υπάρχουν ακόμα λίγες κενές θέσεις. Παρακαλούνται οι πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, να υποβάλλουν την αίτηση τους μέχρι τις 24-04-2015.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:

1. Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σπάρτης στη διεύθυνση Ευαγγελιστρίας 93 (1ος όροφος)
Τηλ. επικοινωνίας 27313 - 61265 και 27313 - 61225, e_mail: kdvm107@gmail.com, τις εργάσιμες ημέρες 10.00 -13.00 και

2. Στο 27310 – 22226 (εσωτ. 122), e_mail: v.katsixti@1504.syzefxis.gov.gr τις εργάσιμες ημέρες 07.00 -15.00.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Οι εκπαιδευόμενοι που ολοκλήρωσαν επιτυχώς εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Σπάρτης κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014, μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης από το γραφείο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, κατά τις εργάσιμες ήμερες 10:00-13:00.