ΛΑΚΩΝΙΑ. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας και το Δήμο Ανατολικής Μάνης συνδιοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, με τίτλο: «Ζητήματα Θεωρίας και Πράξης στην Εκπαίδευση: Σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις», στην πόλη του Γυθείου, στις 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου 2016, με τη συμμετοχή 26 πανεπιστημιακών δασκάλων από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Το Συνέδριο στοχεύει στην ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου γύρω από τις σύγχρονες προσεγγίσεις και κατευθύνσεις της εκπαίδευσης σε ζητήματα θεωρίας και πράξης, εστιάζοντας σε ποικίλες πτυχές της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής πολιτικής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων, της διδακτικής μεθοδολογίας, της παιδαγωγικής έρευνας, της ειδικής αγωγής, των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων, του ψηφιακού γραμματισμού, της αξιολόγησης, των ΜΜΕ, της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, του κινηματογράφου, της θεατρικής έκφρασης, της μουσικής, κ.λπ. και οι εισηγητές και οι εισηγήτριες θα κληθούν να αναδείξουν αυτές τις πτυχές από την οπτική του γνωστικού τους αντικειμένου.

Κατά την εναρκτήρια/πανηγυρική συνεδρία, θα τιμηθεί και ο Μανιάτης Πανεπιστημιακός Δάσκαλος, Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος, Ομότιμος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διατελέσας Πρόεδρος του Τμήματος επί 12ετία, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επί 4ετία, Πρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου που περιλαμβάνει προφορικές ανακοινώσεις πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών και βιωματικό εργαστήριο (workshop) απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες παιδαγωγικών τμημάτων, γονείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η για θέματα εκπαίδευσης.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:
• Εκπαιδευτική πολιτική
• Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
• Διδακτική Μεθοδολογία
• Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια
• Ειδική Αγωγή
• Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
• Η (Παιδική) Λογοτεχνία στο σχολείο
• Εκπαίδευση και ΜΜΕ
• Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες
• Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
• Καινοτομία στην εκπαίδευση
• Θεατρική έκφραση / Μουσική / Κινηματογράφος

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετέχουν στο Συνέδριο με μία ή περισσότερες προφορικές ερευνητικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 10 Ιανουαρίου 2016 (αποκλειστική ημερομηνία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: selakon@yahoo.gr, προκειμένου να αποσταλούν προς κρίση στους/στις πανεπιστημιακούς της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου και εν συνεχεία να συμπεριληφθούν και στα Πρακτικά που θα εκδοθούν σε έντυπη μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου: http://dipe.lak.sch.gr ή/και στα τηλέφωνα: 27313-63403, 27313-63402, 27313-63401 (υπεύθυνη: κ. Θεοφανεία Λάζαρη).