ΣΠΑΡΤΗ. Από την Δ/νση Αγροτικής Οικ/μίας &Κτην/κής της ΠΕ Λακωνίας ανακοινώθηκε ότι κατά τις τελευταίες ημέρες καταγγέλθηκε προσπάθεια παραπλάνησης εκπροσώπων επιχειρήσεων διάθεσης τροφίμων, από άτομα που παριστάνουν τους ελεγκτές ζητώντας μάλιστα χρηματικά ποσά, για να παρεμποδίσουν ή να καθυστερήσουν τους ελέγχους.


ΟΙ αρμόδιοι επισημαίνουν ότι οι ελεγκτέςφέρουν πάντοτε υπηρεσιακή ταυτότητα και αποδεικτικά έγγραφα και σε κάθε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ιδιότητα τους θα πρέπει να ειδοποιούνται οι αστυνομικές αρχές.