ΓΥΘΕΙΟ. Την Τετάρτη 24 Μαίου πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανατολικής Μάνης στις 19.30 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο με τα παρακάτω 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 σχετικά με αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου 2016.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
3. Συμμετοχή του Δήμου Ανατ. Μάνης ως συνδιοργανωτή με το Κ.Υ. Αρεόπολης στην εκδήλωση Προληπτικής Ιατρικής για όλους τους πολίτες της Μάνης τον Ιούνιο 2017-Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εγγραφή δωρεών.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ
4. Έγκριση της αριθ. 40/2017 ΑΔΣ του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης που αφορά διόρθωση της παρ. β της αριθ. 19/2017 όμοιας της και διόρθωση της αριθ. 125/2016 ΑΔΣ
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
5. Έγκριση της αριθ. 20/2017 ΑΔΣ Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατ. Μάνης που αφορά διόρθωση Κ.Α. προϋπολογισμού 2017.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
6. Διαγραφή οφειλής παράβασης Κ.Ο.Κ. (αφορά Μαυροειδή Ψωίνο)
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
7. Διαγραφή οφειλής παράβασης Κ.Ο.Κ. (αφορά Χριστόφορο Κελασίδη).
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
8. Διαγραφή οφειλής παράβασης Κ.Ο.Κ. (αφορά Δουλάμη Κων/νου).
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες ΔΕ Γυθείου 2016»
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
10. Έγκριση της αριθ. 30/2017 Τ.Μ. του έργου «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ Οιτύλου 2017»- Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και Καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος
11. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος αγροτεμαχίου στη θέση «Κοντός» Φλομοχωρίου Τ.Κ. Κότρωνα Δήμου Ανατολικής Μάνης φερόμενου ιδιοκτήτη Λέκκα Λεκκάκου.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
12. Συζήτηση αιτήματος ΓΕΛ Αρεόπολης για μεταφορά μαθητών κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη
13. Αποδοχή και κατανομή ποσού 27.510,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Β κατανομή)
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη
14. Συζήτηση αιτήματος Α.Σ.Α.ΑΜ. «ΜΑΝΗ» για επιχορήγησή του.
Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος
15. Συζήτηση αιτήματος Αθλητικού-Πολιτιστικού Ομίλου Μάνης «Το Ταίναρο»
Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος
16. Συζήτηση Συλλόγου Χοτασιωτών «ο Προφήτης Ηλίας».
Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος
17. Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Ανατ. Μάνης στη Γαλλική πόλη Villeneuve Lez Anignon, έγκριση και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: Χριστοδουλάκος Απόστολος
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπάνες δημοσίων σχέσεων.
Εισηγητής: Χριστοδουλάκος Απόστολος
19. Ανάκληση της αριθ. 79/2017 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με εκλογή δύο Συμβούλων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ
20. Τροποποίηση της αριθ. 53/2015 ΑΔΣ για αντικατάσταση του ΔΣ Λιγνού Νικολάου από το Σ.Τ.Ο.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
21. Καθορισμός ανταλλάγματος για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ανατ. Μάνης.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
22. Σχετικά με την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ανατ. Μάνης.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
23. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Σύστασης Χρησιδανείου για τη σχολική μονάδα 1ο ΤΕΕ Γυθείου.
Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη