ΣΚΑΛΑ. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα με ομόφωνη απόφαση επικύρωσε την ίδρυση και στελέχωση «Μητρώου Εθελοντών», στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την κοινή ωφέλεια. Η τήρηση και η λειτουργία του «Μητρώου Εθελοντών» του Δήμου Ευρώτα θα τελούν υπό την εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που έχει έδρα το Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας.

Με την ίδια απόφαση ψηφίστηκε κι ο Κανονισμός λειτουργίας του «Μητρώου Εθελοντών» του Δήμου Ευρώτα, όπου περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες οι σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος εθελοντισμού και τις μορφές εθελοντικής δράσης, που σχεδιάζει να υλοποιήσει.

Ο Δήμος Ευρώτα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς ιδιαίτερα στην εποχή μας, στοχεύει στην ενθάρρυνση και υποστήριξη του ήθους του εθελοντισμού και στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις. Επιπρόσθετα, σε άμεσο χρόνο σχεδιάζεται η πραγματοποίηση μίας εκδήλωσης για τον εθελοντισμό γενικότερα, αλλά και τις μορφές ανάπτυξης του στον Δήμο Ευρώτα ειδικότερα.

Σχετικά με τη διαδικασία ένταξης στο «Μητρώο Εθελοντών», όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα για περαιτέρω ενημέρωση.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 27353 60026