ΛΑΚΩΝΙΑ. Αγρότης με εξωαγροτική δραστηριότητα καλείται με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, να ικανοποιεί την προϋπόθεση το αγροτικό του εισόδημα να είναι τουλάχιστον το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του, προκειμένου να χαρακτηριστεί κατ’ επάγγελμα αγρότης.

Αν ένας αγρότης χάσει την ιδιότητα του κατ’ επαγγελματία μία χρονιά, μπορεί την επομένη και εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις, να χαρακτηριστεί εκ νέου επαγγελματίας αγρότης.

Αυτό διευκρινίζεται σε σχετική εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Νίκου Αντώνογλου, με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης και την τήρηση λογιστικών βιβλίων για τον χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη, σύμφωνα με το άρθρο 65 του νόμου 4389/2016. Να σημειωθεί ότι εν τω μεταξύ αναμένεται παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των αγροτών, που κανονικά λήγε στις 30 Ιουνίου.

Να σημειωθεί ότι αν κάποιος αγρότης χάσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για μία χρονιά, μπορεί την επομένη και εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις, να χαρακτηριστεί εκ νέου επαγγελματίας αγρότης.
Βάσει της εγκυκλίου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με τις προϋποθέσεις ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ ως αγρότης, κτηνοτρόφος-πτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, αγρεργάτης ή αλιέας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων», αγρότες ενταγμένοι στο κανονικό καθεστώς έχουν τη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να μην ενημερώνουν λογιστικά βιβλία, η πλήρωση της προϋπόθεσης τήρησης λογιστικών βιβλίων ικανοποιείται με την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Πηγή: agronews.gr

[Η αγροτική στήλη του notospress.gr υποστηρίζεται από την ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ ε.ο. Σπάρτη – Γυθείου 153]