ΣΚΑΛΑ. Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ευρώτα στις 19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Σκάλας με τα 17 θέματα της ημερήσιας διάταξης που παρουσιάζονται παρακάτω. Μεταξύ αυτών και η λήψη απόφασης για τη λύση της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εκπόνηση μελέτης για τη στατικότητα της Μεταλλικής Γέφυρας του Ευρώτα στη Σκάλα.
Μάλιστα, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Ευρώτα πρόκειται να συζητηθεί η σύναψη νέας σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Ευρώτα και Αναπτυξιακής Πάρνωνα για την εκπόνηση νέας μελέτης για την ενίσχυση της Γέφυρας. Το θέμα εισηγείται ο Αντιδήμαρχος Ευρώτα, Ηλίας Παναγιωτακάκος.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Τσιμπίδης Γεώργιος
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με διαγραφή χρεών
Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με λάθος ένδειξη
Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με μεταφορά χρεών
Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με ορισμό εκπροσώπου για την επιτροπή της υπ’ αρ. 6557/406/90 (ΦΕΚ 99Β)
Εισηγητής: Βέρδος Δήμος - Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από Υπ. Εσ. (Δ΄ κατανομή από Κ.Α.Π. 2017) στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Εισηγητής: Σάκκαρη Ιωάννα
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σχετικά με απόδοση και κατανομή ποσών ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Νικηφόρος Βρεττάκος για τις λειτουργικές δαπάνες των Παιδικών Σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Ευρώτα στην «Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
Εισηγητής: Αθανασοπούλου Πολυμενάκου Γεωργία - Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση σχετικά με παραχώρηση σχολικών μονάδων Δήμου Ευρώτα για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Εισηγητής: Γρυπιώτης Ιωάννης - Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση σχετικά με επιστροφή χρημάτων από δημοτικά τέλη
Εισηγήτρια: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σκάλας Δήμου Ευρώτα»
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Ευρώτα».
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 15ο: Ανάκληση της αρ. 206 / 2017 ΑΔΣ και λήψη νέας απόφασης σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Βλαχιώτη (2017).
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση σχετικά με την λύση της από 17-11-2016 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα, και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 85 ΧΑΝΙΑ ΚΡΟΚΕΩΝ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»- Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 - Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα, και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 85 ΧΑΝΙΑ ΚΡΟΚΕΩΝ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση σχετικά με μετακινήσεις Δημάρχου
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος