ΣΚΑΛΑ. «Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου λειτουργεί και εκτελεί τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας και δεν μπορεί να ενεργεί μόνος του ερήμην του θεσμικού οργάνου» αναφέρει σε παρέμβασή της η Δημοτική Παράταξη «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΤΑ». Ακόμα και στο κρίσιμο θέμα της πάγιας προκαταβολή ο Πρόεδρος του Τ.Σ «ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή..». Το τρίπτυχο ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αφορά κατ’ εξοχήν την διάθεση των χρημάτων από την πάγια προκαταβολή.

Η θέση Δημοτικής Παράταξης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΤΑ»

«Στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις είχαμε εκφράσει τη θέση για ανεξάρτητα Τοπικά Συμβούλια από τη δημοτική εξουσία και όχι Προέδρους ακόλουθους και χειροκροτητές της δημοτικής αρχής.

Βρισκόμαστε στο πέμπτο μήνα της νέας περιόδου για την αυτοδιοίκηση και παρατηρούμε πολλά τοπικά συμβούλια να μην συνεδριάζουν όπως ορίζει ο νόμος.

Το συμβούλιο δημοτικής κοινότητας συνεδριάζει μόνο δια ζώσης, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του:

- Μία (1) τουλάχιστον φορά το μήνα, υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα για συζήτηση ή μοναδικό θέμα είναι η ενημέρωση δημοτών για ορισμένα ζητήματα. (Αριθμός Εγκυκλίου: 94 Α.Π.: 8050/26-01-2024)……

- Αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου της δημοτικής κοινότητας να συγκαλέσει το συμβούλιο επί δύο (2) συνεχείς μήνες, κατά την παρ. 1 ή δύο (2) συνεχείς φορές, κατά τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 88 του ν. 3852/2010, μπορεί να του επιφέρει την ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμά του σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του ν. 3852/2010

Το Τοπικό Συμβούλιο (Άρθρο 84 του ν. 4555/2018) και όχι μόνος του ο Πρόεδρος (Άρθρο 82 του ν. 4555/2018) είναι το κέντρο βάρος των τοπικών υποθέσεων έχοντας αρμοδιότητες μεταξύ των οποίων :

  • Έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων….
  • Μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας….
  • Μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων…
  • Λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας……
  • Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού…..
  • Είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας….

Ενώ ο Πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (200) κατοίκων έχει ως αρμοδιότητες:

  • Να εκπροσωπεί το συμβούλιο της κοινότητας.
  • Να ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο….
  • Να εισηγείται στο συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 έως 84.
  • Να ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.

Το καθήκον του προέδρου και η πάγια προκαταβολή

Συνεπώς ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου λειτουργεί και εκτελεί τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας και δεν μπορεί να ενεργεί μόνος του ερήμην του θεσμικού οργάνου.

Ακόμα και στο κρίσιμο θέμα της πάγιας προκαταβολή ο Πρόεδρος του Τ.Σ «ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή..»

Και αυτό γιατί μέσα στις υποχρεώσεις των Τοπικών Συμβούλων της Κοινότητας είναι «να μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης» (Αριθμός Εγκυκλίου: 94 Α.Π.: 8050/26-01-2024).

Η νομιμότητα των πράξεων

Το τρίπτυχο ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ αφορά κατ’ εξοχήν την διάθεση των χρημάτων από την πάγια προκαταβολή.

Δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποχρέωση του Προέδρου της Κοινότητας να ενημερώνει τους Τοπικούς Συμβούλους ποιες εργασίες θα εκτελεστούν το ύψος της δαπάνης αλλά και υποχρέωση των συμβούλων είναι ο έλεγχος πριν την έγκριση των τιμολογίων από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου.

Ως Δημοτική Παράταξη «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΤΑ» δίνουμε ώθηση στα Τοπικά Συμβούλια σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία συναποφασίζοντας ως θεσμικό όργανο αλλά και υλοποιώντας όλοι μαζί τις αποφάσεις του και τον Πρόεδρο να εκπροσωπεί και όχι να αποφασίζει μόνος/η του.

Υποχρέωση της δημοτικής αρχής είναι να ενημερώνει συνολικά το Τοπικό Συμβούλιο των Κοινοτήτων κυρίως σε βασικά ζητήματα όπως π.χ η αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, την επιλογή έργων, τσιμεντοστρώσεων κλπ.

Θα ασκούμε έλεγχο

Βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς πεντάχρονης αυτοδιοικητικής περιόδου και ως δημοτική παράταξη της αντιπολίτευσης θα ασκήσουμε εποικοδομητικά τα καθήκοντα μας.

Στόχος μας να αναδείξουμε μεταξύ των άλλων τον ισχυρό ρόλο των τοπικών συμβουλίων μέσα στο ενιαίο πλαίσιο τόσο των Δημοτικών Ενοτήτων , όσο και συνολικά του Δήμου Ευρώτα.

Είναι η ώρα της δημοκρατικής νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης όπως προβλέπεται και ο δικός μας ρόλος είναι ο έλεγχος της νομιμότητας για το κοινό καλό όπως όλοι θέλουμε και κυρίως οι πολίτες του Δήμου Ευρώτα».

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις