Ο Δήμος Σπάρτης και το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας σας ενημερώνουν ότι οι εγγραφές των παιδιών εκτός ΕΣΠΑ για το 1ο ΚΔΑΠ και 2ο ΚΔΑΠ Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης ξεκινούν από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως και την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018, από τις 9:00πμ έως τη 1:00μμ.

Οι γονείς, που συμμετέχουν εκτός ΕΣΠΑ οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
2. Φωτοτυπία ταυτότητας του γονέα/κηδεμόνα
3. Εκκαθαριστικό έτους 2017
4. Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται, Ευαγγελιστρίας 85-87, 3ος όροφος.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Χριστιάννα Μπλάνα στο τηλέφωνο 27310 27216.