ΣΠΑΡΤΗ. Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάρτης - ισόγειο βιβλιοθήκης) την Τετάρτη 14-11-2018 και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως σε 19 θέματα της ημερήσιας διάταξης.


1ο Περί αδελφοποίησης του Δήμου Σπάρτης με το Δήμο Λαμιέων, το Δήμο Αμφίπολης και το Δήμο Παγγαίου
Εισηγήτρια: κ.Χριστίνα Μακρυσοπούλου

2ο Έγκριση συμμετοχής Δήμου Σπάρτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού ATHENS INTERNATIONAL TOURSIM EXPO στην Αθήνα - Ορισμός εκπροσώπων - Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 1.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6432.001 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» για τον συγκεκριμένο σκοπό - Έγκριση μετακίνησης δημοτικής αποστολής
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με εργασία απολύμανσης χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον οικισμό Αγία Κυριακή
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Εξέταση αιτήσεως κ.Κων/νου Κανέλλια περί λύσης μίσθωσης καταστήματος στην Τ.Κ. Πλατάνας
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ.Βασίλειος Σκρουμπέλος

7ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές ενότητες Φάριδος, Μυστρά, Σπαρτιατών και Πελλάνας»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

8ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Προστασία περιαστικών δασών στις Δημοτικές Ενότητες Oινούντος, Καρυών και Θεραπνών»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

9ο Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

10ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης έργου και διάθεση πίστωσης ποσού: 44.426,37 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 20-7325.004 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

11ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 4.321,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.001 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών» για την Εορτή του Οσίου Νίκωνος του Μετανοείτε την 26η Νοεμβρίου 2018
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Περί αιτήματος για χορήγηση άδειας συντήρησης – ανακατασκευής πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Αγόριανης Δ.Ε. Πελλάνας του Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

13ο Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων τουριστικής πληροφόρησης
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

14ο Έγκριση τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων σε σταθμούς ΤΑΞΙ στη Σπάρτη
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με οφειλή απόδοσης σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς από ΚΑΠ έτους 2017
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

16ο Περί εγκρίσεως της αριθ.36/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με "Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018"
Εισηγητής: κ. Σάββας Βελισσάρης

17ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2018» αναδόχου Γεωργίου Κυριακούλια
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

18ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

19ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018


Συνεδρίαση για τα θέματα εκπαίδευσης

Την ίδια ημέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) θα γίνει συνεδρίαση – συζήτηση επί θεμάτων που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνουν το λόγο εκπρόσωποι από κάθε εκπαιδευτική κοινότητα (σχολή – σχολείο). Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.