ΣΠΑΡΤΗ. Την Πέμπτη 6/12/18 ώρα 12:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης με 12 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Ανάμεσα σε αυτά η μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς Σπάρτης

1ο Περί μετακίνησης - λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Σπάρτης και σε άλλες περιοχές της πόλης της Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης του εορτασμού του Οσίου Νίκωνος και της επιμνημόσυνης δέησης για τους 118 εκτελεσθέντες
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 10-6615.001 με τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ»
Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

4ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2018-2019’’
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

5ο Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης ποσού 4.553,36 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6492.001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» για τόκους υπερημερίας της υπ’ αριθμ.220/2017 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης
Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

7ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

8ο Εξειδίκευση πιστώσεων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

9ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αναφορικά με δαπάνη εργασιών με τίτλο «Καθαρισμός – Προσωρινή Αποκατάσταση οδικού δικτύου ΤΚ Σελλασίας, Βουτιάνων, Θεολόγου, Κονιδίτσας, Αφισού, Κλαδά, Σουστιάνων, Αλευρούς, Πλατάνας Δ.Σπάρτης λόγω θεομηνίας»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Εξειδίκευση πίστωσης – Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης προς τιμήν των Σπαρταθλητών, φορέων και πολιτών, που προσέφεραν και προσφέρουν διαχρονικά εθελοντικά στο Δήμο και διάθεση πίστωσης ποσού 550,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 00-6433.001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΚ ΧΡΥΣΑΦΩΝ»,έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος