ΛΑΚΩΝΙΑ. Δημοπρατήθηκε την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 το έργο με τίτλο: «Συντήρηση της με αριθμό 27 Επ. Ο. Σκάλα – Γεράκι - Ζαραφώνας - Αγριάνοι - Τζίτζίνα» προϋπολογισμού 600.000,00€ από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Το έργο προβλέπει να εκτελεσθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε διάφορες θέσεις της παραπάνω οδού που έχουν υποστεί φθορές, βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης κατά μήκος της οδού, καθώς και επισκευή – συντήρηση των τεχνικών έργων.

Με την ευκαιρία δημοπράτησης του έργου, η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Ντία Τζανετέα δήλωσε ότι η συντήρηση του συγκεκριμένου δρόμου κρίθηκε επιτακτική διότι πρόκειται για έναν επαρχιακό άξονα μεγάλου μήκους και σημαντικής κυκλοφορίας που εξυπηρετεί πλήθος οικισμών και διατρέχει ολόκληρη τη Λακωνία από Νότο προς Βορρά.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοπρατηθούν από τις τεχνικές υπηρεσίας βελτιώσεις και συντηρήσεις και άλλων σημαντικών εθνικών και επαρχιακών δρόμων προκειμένου το οδικό δίκτυο της Λακωνίας να διατηρηθεί ασφαλές για τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών.