ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Δύο προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχουν πάρει παράταση στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεών τους. Πρόκειται για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Ειδίκευση: «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία» τριάντα πέντε θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το δεύτερο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού και έχει σαν τίτλο, «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πενήντα θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και για τα δύο μεταπτυχιακά είναι η 4η Οκτωβρίου του 2019.