ΣΠΑΡΤΗ. O Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δημοτική Ενωτική Κίνηση Σπάρτης και τέως Δήμαρχος Σπάρτης Βαγγέλης Βαλιώτης αναφέρεται στην υπογραφή της σύμβασης του Κέντρου Πολιτιστικών και Τουριστικών Δραστηριοτήτων, όπως θα μετατραπεί το Ξενία Σπάρτης.

Ο κ. Βαλιώτης αναφέρει:

«Υπογράφηκε στις 30 Μαΐου 2020, η σύμβαση από τον Δήμαρχο Σπάρτης κ. Πέτρο Δούκα και την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και μετατροπή σε κέντρο πολιτιστικών –τουριστικών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού 2.800.000,00€.

Το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο είχε κριθεί κτίριο μοντέρνας αρχιτεκτονικής και είχε χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο, πέρασε στην ιδιοκτησία του Δήμου το 2012 και δυστυχώς είχε καταντήσει ¨ντροπή¨ για τη Σπάρτη.

Νιώθουμε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι αλλά παράλληλα συγκινημένοι , γιατί μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την 1η μέρα της θητείας μας την 1η-9-2014 αρχίζει να υλοποιείται.

Αρκετές συζητήσεις προϋπήρχαν για την αξιοποίησή του, όπως: Πολιτιστικό Κέντρο , Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, κατεδάφιση κ.λ.π.

Στην πρώτη μας επίσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το 2015 αναζητήσαμε τρόπους χρηματοδότησης για την αξιοποίησή του.

Οφείλαμε όμως να προετοιμαστούμε και σε τυχόν προκηρύξεις προγραμμάτων να υπάρχει η απαραίτητη ετοιμότητα για την υποβολή πρότασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 25-04-2016 αποφάσισε κατά πλειοψηφία (υπήρχαν και Δημοτικοί Σύμβουλοι που μειοψήφησαν και εάν τους είχαμε ακούσει σήμερα δεν θα φτάναμε στην υλοποίηση) να υπογράψει προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ολοκλήρωση μελέτης αξιοποίησης του κτιριακού συγκροτήματος του ΞΕΝΙΑ Σπάρτης, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την υποβολή της σε αντίστοιχο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Στις 27-6-2016 το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ενέκρινε την 2/2016 προμελέτη του εν λόγω έργου.

Αμέσως τρέξαμε και εξασφαλίσαμε :

  • τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού καιΑθλητισμού
  • τη γνωμοδότηση τουΚεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ),

Στη συνέχεια με την 285/10.08.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Να σημειωθεί ότι η υποβληθείσα πρόταση θα έπρεπε να είχε ύψος μέχρι 2.000.000,00€ και το υπόλοιπο της δαπάνης θα το κάλυπτε ο Δήμος από ίδιους πόρους.

Στις 26.05.2017 με υπογραφή της Γενικής Γραμματέως κας Φωτονιάτα, εντάχθηκε το έργο στο ΕΣΠΑ, με ημερομηνία λήξης της πράξης 31-12-2023.

Έπρεπε όμως :

  • να ολοκληρώσουμε τις οριστικές μελέτες
  • να τροποποιήσουμε το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, μιάς και εκεί προβλέπονταν να γίνειΚέντρο Υγείας .
  • να εκδοθεί η άδεια οικοδομής.
  • να ωριμάσουμε τα τεύχη δημοπράτησης και να εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουπροκειμένουνα δημοπρατηθεί το έργο.

Καταφέραμε στις 4-9-2018 με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, που λήφθηκε κατά πλειοψηφία να δημοπρατηθεί και ορίστηκε ως ημέρα λήξης υποβολής προσφορών η 16η-10-2018.

Στις 15-01-2019, η οικονομική επιτροπή κατοχύρωσε το αποτέλεσμα.

Ακολούθησε διαδικασία ενστάσεων.

Κατατέθηκαν προσφυγές και εκδικάστηκαν.

Παράλληλα στις 24-04-2019, με την σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, συνάψαμε προγραμματική σύμβαση με την ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ για την παρακολούθηση του έργου, ως τεχνικού συμβούλου, μιάς και στο έργο υπήρχαν αρκετές ιδιαιτερότητες.

Το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης με την αρ. ΓΠ 1558/8-8-2019 βεβαίωση του, απόρριψε τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος και έτσι αποφασίστηκε ότι η οικονομική επιτροπή σωστά είχε προβεί στην κατοχύρωση του αποτελέσματος.

Χρειάστηκε όλα αυτά να τα αναφέρουμε, για να διαπιστώσουν οι δημότες μας ότι το συγκεκριμένο έργο μελετήθηκε, ωρίμασε, υποβλήθηκε, χρηματοδοτήθηκε, δημοπρατήθηκε και ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες στη διάρκεια της θητείας μας, ως Δημοτική Αρχή και απέμεινε η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, η οποία καθυστέρησε από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι 30 Μαΐου 2020.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε:

  • τις υπηρεσίες του Δήμου (Τεχνική – Πολεοδομία - Προγραμματισμός – Οικονομική)
  • την αναπτυξιακή ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ και τους μελετητές, που με επικεφαλής τον κ. Γιάννη Κύζηπίστεψαν στο όραμά μας και σε αυτό το διάστημα ολοκλήρωσαν όλες τις διαδικασίες για το συγκεκριμένο έργο ,που ήταναρκετά δύσκολο και πολύπλοκο και
  • όλους όσους συνέβαλαν στην χρηματοδότηση γιατην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου για την πόλη μας.»