ΣΠΑΡΤΗ. Μια επίκαιρη, ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση είχαν στο Ραδιόφωνο «Πολιτεία» ο Γιώργος Μουστόγιαννης, καθηγητής Αγγλικών και ο οικοδεσπότης Λεωνίδας Χονδρόπουλος. Ο Διευθυντής Σπουδών του Moose Language Schools αναφέρθηκε στην ανάγκη γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού και τόνισε. Είτε η επιβίωση είτε η επικράτηση απαιτούν γνώση. Τομείς όπως ο τουρισμός δεν νοούνται χωρίς καλή γνώση των αγγλικών. Η τεχνολογία λειτουργεί με γλώσσα και κώδικες στα αγγλικά. Γίνεται επίσης αναφορά στις νέες μορφές εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως η τηλεκπαίδευση μέσα από την οποία διαπιστώνεις την αξία των σωστών προγραμμάτων σπουδών… Τονίζει δε με νόημα ότο σε κάθε επίπεδο σπουδών στο Moose Language Schoolsο δάσκαλος είναι και συνεργάτης ταυτόχρονα.