ΜΑΝΗ. Νέες άδειες για ξενοδοχεία συνέχισαν να εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ενέκρινε από πλευράς του νόμου «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και των αρμοδιοτήτων μας, την προσθήκη κατ’ επέκταση σε ξενοδοχείο Α΄ τάξης, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Οίκαδε Πύργος Μάνης – Κ. Ζούβελος & Σια Ε.Ε.», στον οικισμό Καστρί, της Αν. Μάνης, δεδομένου ότι οι αιτούμενες κτηριακές προσθήκες συνάδουν μορφολογικά και κατασκευαστικά με το υφιστάμενο προστατευόμενο, κατά τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, συγκρότημα, καθώς επίσης και ότι αυτές εντάσσονται αρμονικά, από πλευράς διάρθρωσης όγκων και διάταξης, στο περιβάλλον και στο ανάγλυφο, ώστε να μην απωλεσθεί η αίσθηση της δεσπόζουσας θέσης του πύργου στον χώρο, εφόσον η προσθήκη είναι σύννομη από πλευράς των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, που ισχύουν για την περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό ετέθησαν και συγκεκριμένοι όροι.

Πηγή: tornosnews.gr