ΣΠΑΡΤΗ. Στην Σπάρτη στις 15/09/2020 ημέρα Τρίτη και περί ώρα 9:00 μ.μ. με την πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου Χρήστου Ασλιχανίδη συνήλθαν υπό την προεδρία του στα γραφεία του σωματείου, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ε.Θ.Ο.Λ.), που προέκυψε από τις εκλογές της 13/09/2020 και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Ασλιχανίδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Κουντάνης Παναγιώτης
Γραμματέας: Ψυχογιού Γεωργία
Ταμίας: Λαφογιάννη Ποτούλα
Έφορος: Ρηγάκος Σταύρος