ΕΛΛΑΔΑ. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα καταθέσουν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ τις αιτήσεις συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως το τέλος Νοεμβρίου ή και αρχές Δεκεμβρίου (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν επίσημα σήμερα).

Η αίτηση αυτή συνήθως γινόταν από τους μαθητές τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους, αλλά όπως έγινε γνωστό ειδικά για τις πανελλήνιες εξετάσεις του έτους 2021, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση - Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στα σχολεία, η οποία και θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά. Mε όμοια απόφαση θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021.

Οι μαθητές θα δηλώσουν ειδικά μαθήματα και την Ομάδα Προσανατολισμού με τα τέσσερα μαθήματα, στα οποία θα εξεταστούν πανελλαδικά για να έχουν πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν. Αν πρόκειται για μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε αυτοί δηλώνουν υποχρεωτικά ως τέταρτο μάθημα το μάθημα που έχουν επιλέξει και παρακολουθούν δηλαδή είτε το μάθημα των Μαθηματικών, προκειμένου να έχουν Πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου είτε το μάθημα της Βιολογίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου.

Την ανωτέρω Αίτηση Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση- Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.