Λόγω αβελτηρίας της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ, (Κονιόρδου, Μπαλτά) δεν προχώρησε η ωρίμανση των μελετών, ώστε το έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΠΑΡΤΗ. Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2347/3.12.2020 Ερώτηση με θέμα: «Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης» του Κυριάκου Βελόπουλου δίνει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης.

«Το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης χωροθετείται σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ΥΠΠΟΑ, εμβαδού 14.244,44m2, στο οποίο λειτουργούσε το πρώην εργοστάσιο «ΧΥΜΟΦΙΞ». Σήμερα, στο εν λόγω οικόπεδο διατηρείται το υφιστάμενο κέλυφος του κυρίως εργοστασίου και της επέκτασής του, το οποίο είναι διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1523/26501 ΥΑ (ΦΕΚ 547/Β’/4-7-1997).

Η ίδρυση του εν λόγω μουσείου είχε δρομολογηθεί ήδη από το 2012, με την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ ΥΠΠΟΑ και Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην οποία προβλέπονταν η χρηματοδότηση και ανάθεση των απαραιτήτων μελετών από την Περιφέρεια (προμελέτες, οριστικές μελέτες & μελέτες εφαρμογής). Παράλληλα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας προχώρησε σε ανασκαφικές τομές και έρευνες στο οικόπεδο, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κρινόταν οι όροι του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, σχετικά με την προσθήκη νέου κελύφους κτηρίου. Η ανασκαφή ολοκληρώθηκε το 2014, εντούτοις λόγω αβελτηρίας της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ, δεν προχώρησε η ωρίμανση των μελετών, ώστε το έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020, παρότι η Προγραμματική που υπεγράφη το 2012 με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, τροποποιήθηκε και ήταν εν ισχύ.

Αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση, και ειδικότερα:

Μετά από συντονισμένες ενέργειες με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στις 9.10.2020 εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική προμελέτη του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε με ευθύνη της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η μουσειολογική μελέτη του μουσείου ολοκληρώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός Οκτωβρίου τ.έ., και εγκρίθηκε στις 9.12.2020, κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Μουσείων. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω μελέτη δεν σχετίζεται με τη στατική, όπως αναφέρεται στην ερώτηση. Η στατική μελέτη του κτηρίου είναι μέρος των τεχνικών μελετών, που εκπονούνται για την ανέγερση και κατασκευή του κτηρίου, ενώ η μουσειολογική αφορά στη δομή των ενοτήτων και στην έκθεση των αντικειμένων, που πρόκειται να παρουσιαστούν στο μουσείο.

Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης των οριστικών μελετών και των μελετών εφαρμογής, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θέτει η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΠΠΟΑ και Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία λήγει στις 12.6.2021, το έργο της ίδρυσης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου θα είναι ώριμο για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα».