ΣΠΑΡΤΗ. Με πρόσθετα μέτρα ασφαλείας θα λειτουργήσει η Λαϊκή Αγορά της Σπάρτης την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου. Απ’ ότι φαίνεται ανακλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στις «κόκκινες» περιοχές μόνο σε ότι αφορά στη λειτουργία της Λαϊκής. Η ασφαλής λειτουργία της Λαϊκής αγοράς εξαρτάται και από την στάση και συμπεριφορά των καταναλωτών. Πρέπει να τηρούν αποστάσεις μεταξύ τους, στη διαδρομή τους αλλά και στην προσέγγιση στους πάγκους.