Η Μαχόμενη Εκπαίδευση, αντιδρά στην απόφαση της Πρυτανείας να εντάξει το Τμήμα Φροντίδας και Αγωγής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής

ΣΠΑΡΤΗ. Την οργή και την αγανάκτησή της παράταξης «Μαχόμενη Εκπαίδευση», έχει προκαλέσει η πρόθεση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να προχωρήσει στην ένταξη του Τμήματος Φροντίδας και Αγωγής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής.

Η «Μαχόμενη Εκπαίδευση», καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών της Λακωνίας να καταγγείλουν τα σχέδια της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και την Δ.Ο.Ε. με ενέργειές της να προστατεύσει πάραυτα τα επαγγελματικά δικαιώματα των Νηπιαγωγών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «…Αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να μείνει …μόνο στα χαρτιά. Το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να σχεδιάζεται, με βάση «θολές» επιδιώξεις, ερήμην του εκπαιδευτικού κινήματος».

Η ανακοίνωση:

«Με οργή και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε ότι στο Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζεται η πρόθεση της Πρυτανείας να προχωρήσει στην ένταξη του Τμήματος Φροντίδας και Αγωγής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής. Το 2018, όταν είχε επιχειρηθεί να τεθεί το συγκεκριμένο θέμα , σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα είχε εκφράσει την έντονη διαφωνία της και σχεδόν κανένα ΑΕΙ της χώρας μας δεν είχε εντάξει σε Σχολές Επιστημών Αγωγής τα Τμήματα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι δομές για παιδιά ηλικίας 0 – 4 ετών διαφέρουν τόσο ως προς το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών, όσο και ως προς την οργάνωση, τις απαιτήσεις και το προσωπικό τους σε σχέση με τα Νηπιαγωγεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και στα οποία η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι υποχρεωτική και οργανώνεται με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και σαφώς διατυπωμένους σκοπούς μέσα στο πλαίσιο των γενικών και ειδικών σκοπών της προσχολικής εκπαίδευσης.

Μία ενδεχόμενη ένταξη θα δημιουργήσει πάλι αναστάτωση ως προς τα εργασιακά- επαγγελματικά δικαιώματα των νηπιαγωγών.

Η αναγνώριση του ρόλου του νηπιαγωγείου και γενικότερα η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για τον κόσμο της εκπαίδευσης αλλά για όλη την κοινωνία.

Η ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην πρόθεση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να εντάξει το Τμήμα Φροντίδας και Αγωγής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής - έχει προηγηθεί το «έγκλημα» του Πανεπιστημίου Πατρών όπου το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και μετονομάσθηκε σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας - , καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών της Λακωνίας να καταγγείλουν τα «σχέδια» της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Δ.Ο.Ε. με ενέργειές της να προστατεύσει πάραυτα τα επαγγελματικά δικαιώματα των Νηπιαγωγών.

Αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να μείνει …μόνο στα χαρτιά. Το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να σχεδιάζεται, με βάση «θολές» επιδιώξεις, ερήμην του εκπαιδευτικού κινήματος».