ΣΚΑΛΑ. Συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 23/2, δια περιφοράς, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα.

Η συνεδρίαση έχει ώρα έναρξης, 12:00 και λήξης 13:00.

Μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

«Λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση επείγουσας προμήθειας ειδών καθαριότητας για τους Παιδικούς Σταθμούς αρμοδιότητας ΝΠΔΔ , με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.275,41€ € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Σύμφωνα με τα καθορισμένα, μέχρι την ώρα λήξης της δια περιφοράς συνεδρίασης (13.00 μ.μ.) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να ψηφίσουν το θέμα της ημερήσιας διάταξης με e-mail από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το e­mail του ΝΠΔΔ (npddeurota@gmail.com).

Όσα μέλη του ΔΣ δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail θα μπορούν να ψηφίσουν από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου του ΝΠΔΔ με γραπτό μήνυμα.