ΒΑΤΙΚΑ. Πρόταση για χρηματοδότηση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης», συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από το ΕΣΠΑ, κατέθεσε ο Δήμος Μονεμβάσιας.

Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και επισκευής διωρόφου κτιρίου στη Νεάπολη (πρώην δημαρχείο Βοιών), οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του.

Ειδικότερα, αφορά σε εφαρμογές ενεργειακής καινοτομίας στο σύνολο του κτιρίου και επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίησή του με τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών αλλά και τη φιλοξενία πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δράσεων.