ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ. Ο προγραμματισμός του Ομίλου για δύο σταθμούς (Μεγαλόπολη και Πτολεμαϊδα) προβλέπει την έναρξη κατασκευή τους εντός του 2021 και έναρξη λειτουργίας από το 2022, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες εγκρίσεις όρων περιβαλλοντικών αδειών, όρων σύνδεσης και κατασκευαστικών αδειών.

Πρόκειται για μονάδες δυναμικότητας 250 MW η κάθε μία οι οποίες, όπως επισημαίνει ο όμιλος συμβάλλουν στην ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, αυξάνοντας τη δυνατότητα για συμμετοχή στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και ταυτόχρονα υπηρετούν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που προβλέπουν αύξηση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ασφαλή και οικονομική ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας και αυτάρκειας της χώρας.

Η Eunice υπογραμμίζει πως τα έργα συνδέονται με το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών και εξασφαλίζουν τη βέλτιστη χρήση των υφισταμένων δικτύων Υψηλής Τάσης των περιοχών. Οι μονάδες αποθήκευσης θα αξιοποιούν την τεχνολογία των ιόντων λιθίου, ενώ οι μπαταρίες και άλλα υποσυστήματα θα παράγονται στη χώρα μας.