ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 16 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εισηγητής θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Μαντζουράνης.