ΗΛΕΙΑ. Σε δημοπράτηση είναι τα έργα για την αποκατάσταση και τη συντήρηση του οδικού δικτύου στην Ηλεία. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας τού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηλείας, ετών 2020 – 2022». Αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Τεχνική Διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδας.

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 9.3 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 7.5 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου έχει προγραμματιστεί για τις 16 Απριλίου ενώ στις 22 του ίδιου μήνα θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του μειοδότη. Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ταυτότητα του Έργου

Η τεχνική περιγραφή του έργου αναφέρεται σε εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν, είναι εκσκαφές, άρση καταπτώσεων, καθαρισμός και μόρφωση τάφρων, καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων από τα φυτικά, διάνοιξη τάφρων, αποκατάσταση καθιζήσεων (εκσκαφές, τοποθέτηση γεωυφάσματος, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή οδοστρωσίας και διάστρωση ασφαλτικών), σκυροδέματα (επενδύσεων τάφρων, τοίχων, τσιμεντοστρώσεων, επενδύσεως σωλήνων), καθαρισμός τεχνικών (σωληνωτών), κατασκευή νέων σωληνωτών οχετών.

Επίσης, προβλέπεται η αποκατάσταση τμημάτων από φθαρμένους ασφαλτοτάπητες με κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων κυκλοφορίας και κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας.

Τέλος, θα γίνει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όπου απαιτείται και πάντα μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, που θα αφορά σε διαγράμμιση οδοστρώματος, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, πλαστικών οριοδεικτών.