ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε στις 10/3/21 την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του δήμου από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στον άξονα με τίτλο “Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021”, για τη δημιουργία του Μουσείου Διπλωματίας, προϋπολογισμού 595.000 ευρώ.

Το μουσείο, όπως εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Ν. Μπασακίδης, προορίζεται να δημιουργηθεί στο στούντιο του Μεγάρου Χορού. Ενστάσεις για τον συγκεκριμένο χώρο εξέφρασε ο επικεφαλής του «Πρότυπου Δήμου» Β. Τζαμουράνης, επισημαίνοντας πως είναι χρήσιμος για το χορό και για περιοδικές εκθέσεις, και πρότεινε τη δημιουργία του στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου. Επιφυλάξεις διατύπωσε και ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γ. Χριστόπουλος.

Ο Ν. Μπασακίδης απάντησε ότι το σκηνικό θα μεταφέρεται και το στούντιο του Μεγάρου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε καλλιτεχνική δραστηριότητα και για άλλες εκδηλώσεις.