ΒΑΤΙΚΑ. Τον προβληματισμό και την έντονη ανησυχία του ιδίου αλλά και των κατοίκων της Δ.Ε. Βοιών κατόπιν της μεταφοράς και παραμονής στον Όρμο Βατίκων, των πλοίων που συγκρούστηκαν Βορειοδυτικά των Κυθήρων, μεταφέρει με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Ιωάννη Πλακιωτάκη, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας Ηρακλής Τριχείλης.

Ο κ. Τριχείλης αναφέρει τα εύλογα ερωτήματα που γεννιούνται , «…σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν και θα γίνουν μετά τη διαχείριση του ναυτικού ατυχήματος».

Έτσι:

«1. Με ποιο κριτήριο επιλέχθηκε ο όρμος Βατίκων για την μεταφορά και αγκυροβολία των πλοίων, αφού η συγκεκριμένη περιοχή γειτνιάζει με τη Νεάπολη και την Ελαφόνησο, καθώς και τον ενάλιο αρχαιολογικό χώρο «Παυλοπέτρι» και ευαίσθητες περιοχές NATURA.

2. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για να αποφευχθεί πιθανή βύθιση των πλοίων τώρα, αλλά και κατά τη διαδικασία επικείμενης αποκόλλησης τους.

3. Εάν τα μέτρα που έχουν ληφθεί εξασφαλίζουν την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης».

Αναλυτικά, η επιστολή του Δημάρχου Μονεμβασίας:

«Αξιότιμε Υπουργέ,

Σας απευθύνω την παρούσα επιστολή προκειμένου να σας εκφράσω την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό μου, καθώς και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε. Βοιών για την μεταφορά των πλοίων στον όρμο των Βατίκων.

Όπως σας είναι γνωστό, η ευρύτερη περιοχή των Βατίκων ήταν και είναι μια μεγάλη ναυτική οικογένεια, η οποία αντιλαμβάνεται πλήρως την κατάσταση σεβόμενη τέτοια γεγονότα.

Μετά το αίσιο τέλος της επιχείρησης, όσον αφορά στην ασφάλεια των ναυτικών και των πλοίων που συγκρούστηκαν μεταξύ τους, 10 ναυτικά μίλια Β.Δ. των Κυθήρων, μας προξενεί μεγάλη ανησυχία η μεταφορά και παραμονή των πλοίων στον όρμο Βατίκων.

Κατανοούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το Ναυτικό ατύχημα, και τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως και την τεράστια επιτυχημένη επιχείρηση κινητοποίησης που έγινε από πλευράς Λιμενικού Σώματος για την ασφάλεια των ναυτικών που επέβαιναν στα πλοία.

Από πλευράς μας γεννιούνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν και θα γίνουν μετά τη διαχείριση του ναυτικού ατυχήματος, όπως:

«1. Με ποιο κριτήριο επιλέχθηκε ο όρμος Βατίκων για την μεταφορά και αγκυροβολία των πλοίων, αφού η συγκεκριμένη περιοχή γειτνιάζει με τη Νεάπολη και την Ελαφόνησο, καθώς και τον ενάλιο αρχαιολογικό χώρο «Παυλοπέτρι» και ευαίσθητες περιοχές NATURA.

2. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για να αποφευχθεί πιθανή βύθιση των πλοίων τώρα, αλλά και κατά τη διαδικασία επικείμενης αποκόλλησης τους.

3. Εάν τα μέτρα που έχουν ληφθεί εξασφαλίζουν την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης».

Η κατάσταση που βρίσκονται τα πλοία, το φορτίο τους, καθώς και πιθανές ενέργειες για την αποκόλληση τους, εγκυμονούν περιβαλλοντικούς κινδύνους, με ανεπανόρθωτες συνέπειες για την περιοχή μας.

Η παραμονή των πλοίων στον όρμο Βατίκων, εκτός από τον κίνδυνο για μια οικολογική καταστροφή θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής, καθώς και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή Βατίκων και της Ελαφονήσου.

Παρακαλούμε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, όπως γίνουν άμεσα οι ενέργειες για την απομάκρυνση των πλοίων από τον όρμο και την μεταφορά τους σε ασφαλή λιμένα ή ναυπηγοεπισκευαστική περιοχή».