ΣΠΑΡΤΗ. «Δεν ανιχνεύθηκε», αναφέρεται ως ένδειξη, στο έντυπο των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε στον Βιολογικό Καθαρισμό της Σπάρτης για την εξακρίβωση πιθανής ύπαρξης του ιού SARS-COV-2 στα λύματα της πόλης.

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η 15η δειγματοληψία και διενεργήθηκε στην είσοδο του Βιολογικού Καθαρισμού της Λακωνικής πρωτεύουσας, στις 16/3.