ΣΠΑΡΤΗ. Οι δραστηριοποιούμενοι στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Σπάρτης, οι οποίοι προέρχονται από περιοχές επιπέδου αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου επιδημιολογικής επιβάρυνσης Cvid-19, θα μπορούν να προσέλθουν στην Λαϊκή Αγορά του Δήμου, για τον μήνα Απρίλιο, εφόσον επιδεικνύουν τα αποτελέσματα rapid test Covid-19.

Υπογραμμίζεται αρμοδίως πως τα τεστ θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την προηγουμένη των ημερών διεξαγωγής των Λαϊκών Αγορών.

Επιπλέον τονίζεται ότι εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από τα ελεγκτικά όργανα η μη τήρηση των ανωτέρω, οι εν λόγω παραγωγοί θα απομακρύνονται και δεν θα έχουν δικαίωμα να δραστηριοποιηθούν στην Λαϊκή Αγορά.