ΣΠΑΡΤΗ. Την Τρίτη 6/4, συνεδριάζει η Οικονομική – Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης.

Σημειώνεται πως η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Θέματα:

Ώρα 20:00

  1. «Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Σπάρτης”»
  2. Οικονομική Ενίσχυση δημότη λόγω απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιάς)-εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση χρηματικού βοηθήματος
  3. Έγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες υλοποίησης πράξης»
  4. «Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση μιας αίθουσας του 6ου 2/θ Νηπιαγωγείου Σπάρτης».
  5. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης Δήμου προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021
  6. «Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια κρέατος και τσουρεκιών ενόψει γιορτών του Πάσχα 2021 για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου»
  7. «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την κήρυξη έκπτωτου αναδόχου και κατακύρωσης ανάθεσης στον επόμενο μειοδότη των εργασιών της 2ης Ομάδας της Υπηρεσίας “Εργασίες διαχείρισης οργανωμένων περιοχών πρασίνου”»
  8. Έγκριση της αρ. 1/2021 απόφασης του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2021 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 ν. 3852/2010)»


Ώρα 20:30

«Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος Ηλία Ασημακόπουλου».

Ώρα 20:45

«Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 Κληροδοτήματος Κων/νου Καλαμβόκη»

Ώρα 21:00

«Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Γεωργίου και Αγγελικής Μερεκούλια».

Ώρα 21:15

«Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Σπυρόπουλου»

Ώρα 21:30

«Περί ψηφίσεως τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου, Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών»