ΣΠΑΡΤΗ. Με 11 θέματα Ημερήσιας Διάταξης, συνεδριάζει την Τετάρτη 8/12/2021, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Υπενθυμίζεται πως η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας, καθώς δεν προσήλθαν οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης.

Στην Ημερησία Διάταξη τώρα, ξεχωρίζει, ανάμεσα σε άλλα, το θέμα της συνεργασίας «με τον Δήμο Καλαμάτας στο πλαίσιο της δράσης: EU Mission: “100 Climate neutral cities by 2030” -Έγκριση συμφώνου συνεργασίας», με εισηγήτρια τη Γεωργία Δεδεδήμου.

Όπως επίσης και το 9ο θέμα, «Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την δημιουργία κωδικών (α) Υπηρεσίες Διαλογής –Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών» και (β) Υπηρεσίες μεταφόρτωσης και μεταφοράς σύμμεικτων στερεών απόβλητων» με την ίδια εισηγήτρια.

Η συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, ξεκινά στις 19:00.

Η Ημερήσια Διάταξη έχει ως εξής:

1ο Αποδοχή παραίτησης κ. Αθανασίου Τσουλόγιαννη από το αξίωμα του Προέδρου του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης – Ορισμός νέου Προέδρου

Εισηγητής: Δήμαρχος

2ο Συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας στο πλαίσιο της δράσης: EU Mission: “100 Climate neutral cities by 2030” -Έγκριση συμφώνου συνεργασίας

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

3ο Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αποδοχή 1) Της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής και 2) Της αγωγής των Δέμπελη Γεωργίου και Παπακωνσταντίνου Ελπινίκης συμβασιούχων εργαζομένων στον Δήμο Σπάρτης στον Τομέα Καθαριότητας, 3)παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο να δώσει ειδική πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο του Δήμου να αποδεχθεί την ανωτέρω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής και την αγωγή των αντιδίκων

Εισηγητής: Δημήτριος Καπονικολός

4ο Έγκριση σύμβασης συνεργασίας του Δήμου για την ανάθεση παράδοσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Εισηγητής: Αθανάσιος Καρλαύτης

5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για απευθείας αγορά ακινήτου Ευαγγελίας Ζαφειροπούλου (σχετική η αριθ.221/24-11-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

6ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

7ο Περί κατανομής ποσού 88.956,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (Δ’ κατανομή 2021)

Εισηγήτρια: Ελένη Δαράκη

8ο Περί ορισμού επιτροπής εκτίμησης στο κατάστημα 18 της Δημοτικής Αγοράς Σπάρτης (για παράταση εκμίσθωσης)

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

9ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την δημιουργία κωδικών (α) Υπηρεσίες Διαλογής –Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών» και (β) Υπηρεσίες μεταφόρτωσης και μεταφοράς σύμμεικτων στερεών απόβλητων»

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

10ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εγγραφή εσόδου και εξόδου για κάλυψη δαπάνης θέρμανσης των σχολείων σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 85940/22-11-2021 με ΑΔΑ:ΡΩ0046ΜΤΛ6-Κ9Ξ καθώς και για ενίσχυση κωδικών αριθμών.

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

11ο Αναμόρφωση για «βιοκλιματική αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και Μετατροπή σε Κέντρο Πολιτιστικών Τουριστικών και Διοικητικών Δραστηριοτήτων»

Εισηγήτρια: Γεωργία Δεδεδήμου

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις