ΣΠΑΡΤΗ. Όπως έγινε γνωστό, ο Δήμος Σπάρτης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, «…συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σπάρτης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων», στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης(Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212)».

Παρακολούθηση εξ αποστάσεως

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σπάρτης μπορούν να δημιουργηθούν Τμήματα, η παρακολούθηση των οποίων θα είναι εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τον Πίνακα

Προγράμματα

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες μέσω της εξ αποστάσεως παρακολούθησης ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Ένταξη στα Τμήματα

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα Τμήματα, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Ταυτότητα Έργου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

  • Τηλ.: 2731022226 ( εσωτ.120,121,122,123) - Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 85-87
  • Email:p.maxaira@1504.syzefxis.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις