ΣΠΑΡΤΗ. Συνεδριάζουν, την Τρίτη 1/3, η Οικονομική Επιτροπή και η Διαχειριστική Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου – του Δήμου Σπάρτης.

Ειδικότερα

  • Οικονομική Επιτροπή (19:00)

Θέματα

  1. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου Σπάρτης
  2. Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ».
  3. Έγκριση 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο Σπάρτης»
  4. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ»
  5. Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού, «Συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου Σπάρτης - Προμήθεια ανταλλακτικών» (Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης)
  6. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, για την παράταση της Πράξης «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης, με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» με κωδικό ΟΠΣ 5007755
  • Οικονομική - Διαχειριστική Επιτροπή, Κληροδότημα Ευάγγελου Φιλιππόπουλου (19:30)

Θέματα

1. Περί εγκρίσεως τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022 και ψηφίσεως προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022, Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου, ΤΚ Τρύπης