ΣΠΑΡΤΗ. Όπως γνωστοποιείται το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Λακωνίας ,

προσκαλεί

για κατάθεση προσφορών για τη μίσθωση ακινήτου στην πόλη της Σπάρτη, για την στέγαση του οργανισμού και την εξυπηρέτηση των σκοπών του. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, έως και 15 εργάσιμες ημέρες.

1. Τόπος και χρόνος κατάθεσης προσφορών

Οι προφορές υποβάλλονται εγγράφως στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης ,τα οποία βρίσκονται στην οδό Αρχιδάμου 151,Σπάρτη Τ.Κ. 23100.

Αντικείμενο του παρόντος είναι η μίσθωση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση του Κέντρου Πρόληψης.

2. Ωφέλιμη επιφάνεια

Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να έχει ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΩΦΕΛΙΜΗ επιφάνεια ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ από 180 μ2 έως 200μ2 και θα πρέπει να είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ισόγειο.

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ να υπάρχουν 2 ή και περισσότερες θέσεις στάθμευσης.

Το ακίνητο και οι χώροι κύριας χρήσης να διαθέτουν επαρκή και ομοιόμορφο φωτισμό, καθώς και επαρκή αερισμό με παράθυρα/φεγγίτες και να είναι απαλλαγμένο από υγρασία. Όλοι οι χώροι πρέπει να διαθέτουν σε πλήρη λειτουργία επαρκή θέρμανση και ψύξη.

Στο ακίνητο να λειτουργούν 2 τουλάχιστον αποχωρητήρια και αποχωρητήριο για ΑΜΕΑ. Στους χώρους υγιεινής να υπάρχει πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και αποχέτευσης των αποχωρητηρίων, καθώς και λεκάνες υγιεινής, φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός, επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια, ανθεκτική και αντιολισθητική επίστρωση στα δάπεδα, πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα μέσα, ένας τουλάχιστον νιπτήρας σε κάθε αποχωρητήριο.

Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας εν ισχύ (τουλάχιστον για το διάστημα τριών μηνών μετά από την υπογραφή της σύμβασης) και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατ΄ ελάχιστο κατηγορίας Γ΄.

Ο εκμισθωτής υποχρεώνεται με δαπάνες του να μεριμνήσει ώστε το μίσθιο να είναι συνδεδεμένο και σε πλήρη λειτουργία με τα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεφώνου. Θα προτιμηθεί να υπάρχουν 4 γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων και δυνατότητα χρήσης διαδικτύου.

3. Θέση ακινήτου

Η θέση του ακινήτου θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Σπάρτης.

4. Μέγιστο τίμημα ακινήτου

Το μηνιαίο μίσθωμα του ακινήτου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 1.000 € ανά μήνα.

  • Καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές ορίζεται η 21/04/2022 έως 12:00μ.μ

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις